st. john’s press

Ny bok av norske Loveleen R. Brenna utgis internasjonalt

Del
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.

- Slik leder de beste mangfoldet!
- Mangfold og tilhørighet som leder til verdiskaping.

Oslo/Phoenix, Arizona 01.06.2021 – Endelig er boken hele verden har ventet på kommet. Den etterlengtede boka, "Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity»." av Loveleen R. Brenna er skrevet for ledere som ønsker å bygge en organisasjon som setter sine medarbeidere og kunder i sentrum. Du som ønsker å bygge en inkluderende kultur bygget på tillit og tilhørighet.

"Vinneren er den som vinner tilliten til sine ansatte, ikke en mangfoldspris.", skriver Loveleen R. Brenna i boken.

“Den beste virksomheten er en mangfoldig virksomhet basert på tilhørighet. Beviset er lønnsomhet, bærekraft og en pålitelig arbeidsstyrke.”, skriver Loveleen R. Brenna i boken.

Norske Loveleen R. Brenna (53) med indiske røtter har skrevet en ny internasjonal bok om viktigheten av mangfoldsledelse på engelsk som utgis på Amazon for det globale markedet. I boken adresseres vår tids store lederutfordring: Hvordan gå frem for å lykkes med god inkludering for å skape en god organisasjonskultur og vekst i næringslivet. I boken lærer du å oppnå organisatorisk felleskap, bygge beste forretningspraksis med mangfold og utvikle et tankesett om inkludering. Det brukes gode eksempler og fargerike lignelser, som historien om påfuglen som blir ansatt i av en hund, for å illustrere hva mangfoldsledelse er.

Den nye boken gir deg som leder en metode, SEEMA-metoden, for å få frem det beste i deg selv og dine medarbeidere. Boken beskriver hvordan du kan bygge en inkluderende kultur hvor hver ansatt føler tilhørighet.

Gjennom fortellingen om hunden og påfuglen får du innsikt i hva mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse er. Hvordan du gjennom en bevisst rekruttering og ledelse av mangfold kan bygge en bærekraftig og konkurransedyktig organisasjon. Du lykkes som leder når du bygger en organisasjonskultur som binder mennesker sammen, og får frem ulikhet som en styrke.

Loveleen R. Brenna er en av Norges fremste ekspert på mangfoldsledelse og mangfold, med spesielt fokus på kjønnsbalanse, likestilling og din mangfoldskompetanse. Brenna er grunnlegger og daglig leder av Seema AS – senter for mangfoldsledelse, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfold. Loveleen Rihel Brenna har også tatt initiativet og ledet komiteen som har utviklet verdens første nasjonale Standard for ledelsessystem for mangfold. Videre har hun vunnet en rekke priser som blant andre Fritt ords honnørpris og Ole Vig prisen.

Bedriftsledere i dag anerkjenner viktigheten av inkludering, men er ikke sikre på hvordan de skal gå frem. Det er lett å bli så fokusert på tall at man glemmer å fokusere på innsikten, kunnskapen og visdommen den enkelte ansatt bringer med seg inn i organisasjonen.

“... Jeg tror virkelig at vi som bedriftsledere, ledere, kolleger og venner har det kollektive ansvaret for å gjøre en innsats og makten til å gjøre en forskjell ... Og i 2018 åpnet Loveleen Rihel Brenna øynene mine for den virkelige viktigheten av mangfold og inkludering,” sier Jan Grønbech, grunnleggeren og tidligere administrerende direktør i Google Norge. Han er styremedlem i SEEMA AS.

Lignelsen om påfuglen legger opp til å gi innsikt og inspirere bedriftsledere til å utvikle og omfavne en kultur som setter menneskeverd, inkludering og tilhørighet i sentrum. Boken vil gi ledere et innblikk i hvordan og hvorfor de ved hjelp av SEEMA-metoden kan bli trygge i å lede mangfoldet, og bygge et bærekraftig selskap. Boken er for deg som ønsker å levere på FN sitt bærekraftsmål, forebygge rasisme og diskriminering, og vil jobbe systematisk med mangfold, inkludering og tilhørighet.

Jan Grønbech fortsetter:
”Loveleen lærer oss i lignelsen om påfuglen nødvendigheten av ikke å sette utfordrede grupper opp mot hverandre og forstå at vi ikke kan løse alles utfordringer ved å bruke den samme oppskriften. Vi er alle unike, og alle fortjener de samme mulighetene.”

I boka lærer du å:

  • Oppnå organisatorisk fellesskap
  • Bygg beste forretningspraksis med mangfold
  • Lag et tankesett om inkludering
  • Tydelig se sammenheng mellom mangfold, verdiskaping og bærekraft.

Budskapet i denne boken er å skape en bevegelse hvor vi sammen skaper et arbeidsliv som setter menneskets verdighet i sentrum.

For ytterligere informasjon:

Torund Bryhn, St. John’s Press, e-post: torund@stjohnspress.com ,
mobil: + 1 786 559 7234 eller +47 468 69 877

Loveleen Rihel Brenna, forfatter av boken, e-post: loveleen@seema.no
og mobil 908 40 725

Jan Grønbech, styremedlem i SEEMA AS, senter for mangfoldsledelse,
e-post jan.gronbech@gmail.com  og mobil 916 09 086

Sitater i forbindelse med boken:

"Når vi endrer lederes og verdens største beslutningsposisjoner trygghet til å forstå og lede mangfold, vil selve verden endre seg”
- Loveleen Rihel Brenna

PRAISE for “The Parable of the Dog and Peacock”:

“Bedrifter blir i økende grad påvirket av en mer kompleks og skiftende tid. Svaret på kompleksitet er mangfold - det stilles ytterligere krav til ledere som trenger å ha en mer bevisst tilnærming til å lede og håndtere mangfold. ‘The Parable of The Dog and The Peacock‘ setter alt i sammenheng, og er nyttig og viktig lesing for alle som er engasjert i mangfold og verdiskaping."
—Kjerstin R. Braathen, konsernsjef DNB Bank ASA

“Shipping står overfor store muligheter i årene som kommer. Vi må blant annet digitalisere, og vi må få industrien til å bli karbon positiv. For å gjøre dette trenger vi de beste menneskene som samarbeider med oss. Vi trenger rett og slett å tiltrekke oss en mangfoldigsarbeidsstyrke enn det vi har i dag.”
—Harald Solberg, Adm. direktør Norges Rederiforbund

"Mangfold og inkludering har alltid vært en del av Stormbergs DNA. I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet. Et mangfold av ansatte gis oss flere perspektiver og ulike strenger å spille på. Ulike perspektiv dytter oss raskere fremover."
— Hege Nilsen Ekberg, daglig leder, Stormberg AS

“Som en bedriftsleder er det viktig å skape en kultur for mangfold. Vi må sørge for at hver ansatt kan si sin mening og bli hørt og på den måten sikre at vi leverer på formålet vårt. Vi ønsker at våre ansatte skal være «hele seg» på jobb hver eneste dag; det er ikke nødvendig å legge igjen noe aspekt av hvem du er utenfor døren. "Parable of the Dog and the Peackcock" er en vakker beretning om hvordan vi alle kan jobbe for å støtte og være allierte for hverandre, for å for å få frem mangfoldskompetanse hos alle."
—Alicia Tillman, tidligere Global Chief Marketing Officer, SAP

"En ting er å bygge et mangfoldig team, det er noe annet å oppnå et inkluderende miljø der alle blir hørt og verdsatt. Vi samler de beste kolleger som utgjør et mangfold. Dette for å takle de tøffeste cybersikkerhetsutfordringene, som er vårt mål i Palo Alto Networks. Denne boken minner oss om at vi som er ledere og alle ansatte, at ved å skape en organisasjon hvor alle kan trives, skaper vi muligheter for at de beste ideene kan komme."
—Nikesh Arora, Chief Executive Officer and Chairman, Palo Alto Networks


Kort om st. john’s press
st. john’s press er en ny, innovativ og uavhengig utgiver av skjønnlitteratur og sakprosa grunnlagt av norske Torund Bryhn. Vi støtter internasjonale og nasjonale forfattere, som lager bøker for å inspirere, informere og påvirke fortellingen om samfunnet. Vårt fokus er på kultur, memoar, kokebøker, biografi, og klima. st. john’s pressehovedkvarter er i Miami, Florida.

Kort om: Loveleen Rihel Brenna:
Loveleen er grunnlegger og adm. direktør av Seema – senter for mangfoldsledelse. Det er det ledende kompetansemiljøet innen mangfoldsledelse i Norge. Loveleen R. Brenna har spisskompetanse innen mangfoldsledelse. Hun er en anerkjent foredragsholder om kulturforståelse, mangfoldskompetanse, likestilling, inkludering, i tillegg til mangfoldsledelse og organisasjonsutvikling i flere tiår. Loveleen Brenna har også ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:2018) som følger en internasjonal mal for ledelsessystemer, og har skrevet flere bøker om mangfold, inkludering og mangfoldsledelse. Hun har hatt flere lederroller, styreverv og har vunnet en rekke priser, inkludert Ole Vig prisen (1997), Fritt ord´s honnørpris (2016), Årets kvinne (KK 2006) og Norges tøffeste kvinne (2003). Hun har ledet Det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i 8 år, Kvinnepanelet for Barne- familie og likestillingsdepartementet og ledet Bennautvalget NOU 2016:8 og Ung i dag utvalget NOU 2019:19.

OM Seema – senter for mangfoldsledelse
www.seema.no

Bilder

Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Last ned bilde
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity med Jan Grønbech.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity med Jan Grønbech.
Last ned bilde
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity og Jan Grønbech.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock - How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity og Jan Grønbech.
Last ned bilde
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock -- How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock -- How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Last ned bilde
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock --- How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Loveleen Rihel Brenna, forfatter, Parable of the Dog and the Peacock --- How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.
Last ned bilde

Om st. john’s press

st. john’s press
st. john’s pressFølg pressemeldinger fra st. john’s press

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra st. john’s press på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.