SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er andre norske bank til å signere FNs klimaforpliktelse for banker

Del
SpareBank 1 Østlandet har signert FNs miljøprograms finansielle initiativ (UNEP FI) sitt «Collective Commitment to Climate Action». - Dette innebærer at vi tar tydelige skritt mot å tilpasse vår virksomhet til de internasjonale klimamålene, sier konsernsjef Richard Heiberg.

- Disse forpliktelsene blir en viktig del av vårt klimaarbeid og en helt sentral del av vår satsing på bærekraft. Vi tar satsingen et skritt videre, og etter Fana Sparebank er vi andre norske bank til å signere "Collective Commitment to Climate Action". Vi oppfordrer andre norske banker til å komme etter, sier Heiberg.

Forpliktelsene innebærer blant annet å sette konkrete og tidsspesifikke mål for å tilpasse låneporteføljen til Parisavtalen.

Her er de seks forpliktelsene og SpareBank 1 Østlandets status og plan for å levere på de ulike målene:

1. Fokusere vår innsats der vi har eller kan ha størst effekt, det vil si først fokusere på de mest karbonintensive og klimasårbare sektorene i SpareBank 1 Østlandet´s porteføljer. Disse sektorene er nøkkelen til overgangen til en lavutslippsøkonomi og til å bygge robusthet i de mest klimasårbare samfunnene.

- SB1Ø har gjennom sin analyse funnet at banken har størst påvirkning innen utlån i bedriftsmarkedet, herunder i bankens to største bransjer eiendom og landbruk. Dette er derfor bankens hovedsatsing innen bærekraft.

2. Ha dialog og samarbeid med bankens kunder om de nødvendige endringene. På den måten kan vi mest effektivt bidra til endringene som kreves for å oppnå en lavkarbon- og klimarobust økonomi.

- Dette er spesifisert i bankens handlingsplan for klima under "bærekraftig kreditt og kundeetableringer".

3. Arbeide sammen med andre banker og støtte hverandre for å utvikle bankers evne til, og metoder for, å måle klimapåvirkning og tilpasning til globale og lokale klimamål.

- SpareBank 1 Østlandet har valgt bærekraftsmål 17 om «samarbeid» som metodemål i bærekraftsarbeidet. Gjennom det har vi forpliktet oss til samarbeid for å nå alle de andre målene. Dette er beskrevet i våre årsrapporter, se blant annet vårt interessentkart og vår interessentdialog.

4. Samhandle med myndigheter, scenarioleverandører og andre relevante aktører om utvikling av klare og gjennomførbare sektorspesifikke veikart for å nå under 2 og strebe etter 1,5 grader oppvarming. Dette gjelder for alle relevante sektorer og på tvers av forskjellige geografiske områder.

- I arbeidet med bedriftskundene bruker vi også andre bransjers veikart for grønn omstilling aktivt i arbeidet. Det gjelder særlig innen vår hovedsatsing på bedriftsmarkedet innen landbruk og eiendom. Se handlingsplan for klima for mer informasjon.

5. Senest innen tre år etter å ha signert denne forpliktelsen, sette og publisere sektorspesifikke, scenariobaserte mål for porteføljeprioritering.

- Dette er et mål i bankens «Handlingsplan for klima» og «Handlingsplanen for bærekraft 2019-2021».

6. Iverksette tiltak nå, mens man jobber med metoder og utvikler mål. Vi forplikter oss, innen 12 måneder etter signering, til å publisere og implementere tiltak vi vil gjøre i banken og sammen med våre kunder for å støtte og akselerere skiftet mot lavkarbon, klimatilpasset teknologi, forretningsmodeller og samfunn.

- Tiltakene er offentliggjort i her denne artikkelen, gjennom flere av bankens retningslinjer og i vår årsrapportering. Når tiltakene revideres og styrkes framover, vil dette offentliggjøres fortløpende. 

Mer informasjon om forpliktelsen

Mer informasjon om SpareBank 1 Østlandets bærekraftssatsing 


For ytterligere informasjon:

Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig SpareBank 1 Østlandet – tlf: 992 27 303

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt og andre tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 241 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye