SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet oppfordrer norske banker til å signere mål om nullutslipp innen 2050

Del
Banken er én av de første bankene verden over som slutter seg til et nytt, FN-ledet klimainitiativ for banker. – Vi oppfordrer nå andre norske banker om å signere initiativet om klimanøytralitet innen 2050, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.
Leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.
Leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

Det nye FN-initiativet Net Zero Banking Alliance (NZBA) ble lansert den 21. april. Til sammen 43 banker fra 23 land over hele verden har så langt signert. Kun to norske banker har undertegnet denne felles internasjonale ambisjonen. Ved å delta forplikter bankene seg til netto nullutslipp fra sine utlåns- og investeringsporteføljer innen 2050 eller tidligere.

- Bankene har store muligheter til å være pådrivere i klimaarbeidet, derfor stiller vi oss bak det nye initiativet, sier konsernsjef Richard Heiberg. - Derfor vil vi samtidig også sterkt oppfordre samtlige norske banker til å gjøre det samme, sier han.

Konkrete mål for utslippsreduksjon

SpareBank 1 Østlandet har allerede vedtatt mål om klimanøytralitet både i egen drift og i utlånsporteføljene, og konsernet er godt i gang med arbeidet mot netto nullutslipp.

Banken har størst mulighet for å redusere utslippene i utlånsporteføljen til bedriftsmarkedet og har satt seg vitenskapsbaserte klimamål for utslippsreduksjon. Utslippene skal ned med minst 40 prosent i denne porteføljen fra 2020 til 2030. Arbeidet med klimatiltak i bankens to største bransjer, næringseiendom og landbruk, er allerede godt i gang. I tillegg avstår banken fra utlån til fossil energiproduksjon.

I personmarkedet er det innen temaet bolig at banken har størst mulighet for påvirkning. Divisjonen har jobbet med å fastslå CO2-avtrykket i boligporteføljen, og neste steg blir en plan for hvordan banken kan være med og bidra til mindre CO2-utslipp fra privatboliger.

Samarbeider med kundene om nye løsninger

I arbeidet med å redusere utslippene fra porteføljene vil banken samarbeide med kunder, forskning, bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre relevante aktører.

- Vi skal bistå kundene våre med de virkemidlene vi har i overgangen til et lavutslippssamfunn, sier bankens leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø. Tidligere har banken signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og FNs finansinitiativs forpliktelser for klima. Ved å støtte også Net Zero Banking Alliance har banken tydelig forpliktet seg til å iverksette tiltak og arbeide med metoder som bidrar i overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Flere girer opp mot klimatoppmøtet i Glasgow

Hjertø håper flere norske banker vil gjøre det samme, og forteller at SpareBank 1 Østlandet har hatt stor nytte av å delta i arbeidsgrupper under den forskjellige FN-initiativene.

- Her jobber store og små banker over hele verden sammen for å finne gode løsninger. Det er høy kompetanse i disse arbeidsgruppene. Den gode delingskulturen gjør at vi kan løfte i flokk, sier hun.

Hjertø og Heiberg oppfordrer andre norske banker til å sette seg klimamål og delta i lignende fora.

Mange land, deriblant Norge, har allerede forpliktet seg til null utslipp innen 2050Fram mot FNs klimatoppmøte i Glasgow i november lanseres det flere næringslivsinitiativ med mål om netto nullutslipp innen 2050.

For mer informasjon, kontakt:
Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet, mobil: 99227303

Kontakter

Bilder

Leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.
Leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 239 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom