Statens vegvesen

Nye kontrakter for grønnere drift av riksvegene

Del
Entreprenørene er klar for samarbeid med Statens vegvesen om mer miljøvennlig vegdrift. I disse dager inngås nye kontrakter for en tredel av riksvegnettet, med lavere utslipp på kjøretøy og maskiner og utprøving av nye, miljøvennlige løsninger.
Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veger på Vestlandet.   Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veger på Vestlandet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Totalt inngås kontrakter for drift av 3500 kilometer riksveg fra Haugesund i sør til Nordkapp i nord. De fleste kontraktene gjelder for fem år, og den samlede verdien er på 4 milliarder kroner.

Samarbeid

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, og i en av kontraktene blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får kontrakten.
– Dette viser at Statens vegvesen spiller en viktig rolle for å bidra til det grønne skiftet ved å stille krav til alle som vil ha oppdrag for oss. Vi opplever at entreprenørene er veldig klare for å bli utfordret på miljø, og at de har lyst til å samarbeide om innovasjon, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Konkurransesituasjonen varierer mellom de ulike områdene, men i sum er tilbudene på driftskontraktene som forventet.
– Vi skal få mest mulig framkommelighet og trafikksikkerhet for pengene. Samtidig bidrar vi til å redusere klimautslippene, sier vegdirektøren.

Åtte kontrakter

Her er de åtte nye kontraktene, som trer i kraft fra 1. september.

Område km Entreprenør Verdi mill. (eks. mva) Varighet (+ opsjon)
Oslo - Gardermoen 452 Vaktmesterkompaniet 705 5 (+3)
Hallingdal og Valdres 517 Presis vegdrift 340 5 (+3)
Bergen 347 Mesta 492 5 (+3)
Sunnfjord 403 Mesta 249 5 (+3)
Haugesund 516 Mesta 516 5 (+3)
Steinkjer 311 Veidekke Industri 237 4 (+1)
Midtre Hålogaland 390 Presis vegdrift 418 5 (+3)
Vest-Finnmark 548 Presis vegdrift 440 5 (+3)

For første gang vil Statens vegvesen legge vekt på klimautslipp i tillegg til pris ved tildeling av en vegkontrakt. Dette skjer i Hallingdal og Valdres, hvor CO2-utslippene fra vegdriften kan reduseres med inntil 85 prosent.

De øvrige kontraktene tildeles på grunnlag av pris, men det er lagt inn nye miljøkrav, blant annet til lavutslippskjøretøy. Det er også krav om at alle må føre regnskap over CO2-utslipp.

Belønning

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er økt bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler på Vestlandet, reduksjon av svevestøv i Bergen og utbedring av brøyteprofiler for å redusere problemer med fokksnø i Finnmark.


Statens vegvesen er allerede i gang med utprøving av ny teknologi flere steder i landet, blant annet i Trondheim, hvor en elektrisk hjullaster er tatt i bruk for å brøyte og seinere koste gang- og sykkelveger.

Asfalt og ferjer

Også i asfaltkontraktene stiller Statens vegvesen krav om miljødeklarasjon. For enkelte av kontraktene er det også stilt krav til reduksjon av CO2-utslipp og til asfaltens levetid, i tillegg til pris.
Statens vegvesen stiller også grønne krav til den blå delen av riksvegene, gjennom krav til lav- og nullutslippsferjer.
I løpet av 2021 vil det være 22 elektriske ferjer fordelt på 10 riksvegsamband langs kysten. Neste år blir også det eneste ferjesambandet på E6 elektrisk. På sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland og over Vestfjorden i Nordland kommer hydrogendrevne ferjer.

Første trinn

Dette er de første driftskontraktene som inngås etter at Statens vegvesen vedtok ny kontraktstrategi for driftskontrakter. Et sentralt grep er å forlenge kontraktene og åpne for tre års gjensidig opsjon.
– Det var et sterkt ønske fra bransjen å forlenge kontraktsperiodene, for å skape større forutsigbarhet og legge til rette for utvikling i fellesskap. Det ser også ut til at dette bidrar til å dempe prisutviklingen, men det er store variasjoner i konkurransen mellom områdene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift og vedlikehold

• All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
• Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
• I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
• For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
• De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100 kontrakter.
• Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
• Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
• Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veger på Vestlandet.   Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Mesta-direktør Rolf Dale og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte tre kontrakter for drift av veger på Vestlandet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye