Husbanken

Masterstipend fra Husbanken til seks studenter

Del
Seks masterstudenter fra fire ulike studiesteder har fått tildelt stipend fra Husbanken i 2021. De jobber med et bredt spekter av temaer - fra trygghet i bofellesskap for personer med rusproblemer og psykiske lidelser, til medvirkningsmuligheter for lokalbefolkningen i områdesatsinger.
Studentene som har fått stipend fra Husbanken i 2021 jobber med et bredt spekter av temaer.
Studentene som har fått stipend fra Husbanken i 2021 jobber med et bredt spekter av temaer.

Husbanken gir hvert år stipend til masterstudenter ved norske utdanningsinstitusjoner som jobber med oppgaver med relevans for Husbankens arbeidsfelt. Målet er å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, boligsosial politikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. I tillegg til relevans for Husbankens arbeidsfelt, er studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse avgjørende for tildeling av stipend.

- Temaene studentene jobber med er veldig relevante for Husbanken. Vi ser fram til å få del i den kunnskapen studentene produserer gjennom arbeidet med masteroppgavene sine, sier rådgiver Anne Camilla Vaalund i Husbanken.

To eksempler

Bofellesskap og trygghet

Gode og trygge boforhold for personer med rusproblemer og psykiske lidelser (ROP) har gjennom flere år vært et prioritert satsingsområde i boligpolitikken, både gjennom strategien Bolig for velferd og opptrappingsplanen for rusfeltet. Kommunene har de siste årene anskaffet 900 flere boliger til målgruppen.

Ida Axelsen Sundberg, student ved VID Vitenskapelige høgskole i Stavanger, skal undersøke om den fysiske utformingen av leiligheter, fellesområder og uteområder i bofellesskap for personer med ROP-lidelser har betydning for opplevelse av trygghet, og dermed påvirker beboernes livskvalitet. Målet er å bidra til kunnskap om hvordan man bør utforme boliger for personer med ROP-lidelser. 

Medvirkning fra lokalsamfunnet i områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler i arbeidet for å bedre innbyggernes situasjon. Husbanken har jobbet med områdesatsinger siden Groruddalssatsingen i Oslo ble etablert i 2007.

Maren Sten Neset ved Høgskulen på Vestlandet skal med utgangspunkt i områdesatsingen i Bergen se på hvilke medvirkningsmuligheter lokalbefolkningen har og hvordan de opplever å delta i medvirkningsprosessene. Et mål med prosjektet er å se på hvordan langvarig områdesatsing påvirker befolkningen i et område.

Oversikt over alle som har fått stipend i 2021

Mottaker Studiested Tittel på prosjekt
Vidar Thomassen Universitetet i Sørøst-Norge, USN Hemmere og fremmere for vellykket implementering av teknologi i helse- og omsorgssektoren
Maren Sten Neset Høgskulen på Vestlandet Medvirkning fra lokalsamfunnet i områdesatsing
Laura Flora Podoski NTNU Veien mot en tredje boligsektor gjennom innbyggerinvolvering
Isa Axelsen Sundberg VID vitenskapelige høgskole Bofellesskap og trygghet
Ida Storsten Kilaas NTNU Bosetting av, og boligsosialt arbeid for, enslige mindreårige flyktninger
Nora Lovisa Erika Kristiansson NTNU Bærekraftig boligpolitikk (statlige organisasjoners forståelse av eget arbeid og rolle i et bærekraftsperspektiv, inkl. FNs bærekraftsmål)

Ytterlige informasjon på husbanken.no: Stipend til masteroppgaver

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Studentene som har fått stipend fra Husbanken i 2021 jobber med et bredt spekter av temaer.
Studentene som har fått stipend fra Husbanken i 2021 jobber med et bredt spekter av temaer.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye