Statens vegvesen

E 39 i Møre og Romsdal: Vegvesenet har nå valgt hvem som skal utarbeide forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden

Del
Forprosjektene, som innebærer utredning av åtte ulike brukonsepter, skal gi Statens Vegvesen et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept for de to fjordene.
Bilde fra signeringen på Teams tirsdag ettermiddag.
Bilde fra signeringen på Teams tirsdag ettermiddag.

-Vi har nå brukt cirka tre år på å innhente nødvendig datagrunnlag for fjordene. Datainnsamling over tid gir oss helt nødvendig kunnskap for å kunne å gå videre med å utvikle brukonsepter for de aktuelle fjordene, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.


Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet, mens Sulafjorden er mellom 3,5 km til 4,0 km bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering.

Ferjefri kryssing av fjordene vil bidra til å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene langs kysten i Møre og Romsdal.

– Det er disse to fjordene vi jobber med først, etter hvert skal vi også utrede ulike alternativer for kryssingen av Vartdalsfjorden, sier Nesje.

Vegvesenet utlyste i desember 2020 anbudskonkurranse for utredning av brukonsepter for henholdsvis Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal fram til forprosjekter. Mer informasjon om utlysningen i artikkelen Ett skritt nærmere valg av brukonsept for Halsafjorden og Sulafjorden 

Prosjektinformasjon om E39 Halsafjorden 

Prosjektinformasjon om E39 Sulafjorden

Vegvesenet har inngått avtale med tre leverandører

Til sammen åtte ulike brukonsepter skal utredes fram til forprosjekt.

– Vi ønsker at leverandørene som er tildelt rammeavtalen for konseptutvikling og forprosjekter for fjordene, skal utrede fem ulike brukonsepter for Sulafjorden, og tre ulike konsepter for Halsafjorden, forklarer Jørn Arve Hasselø, prosjektleder for fjordkryssingsprosjektene Halsafjorden og Sulafjorden.
Vegdirektoratet har tidligere utarbeidet forprosjekt for hengebru i ett spenn i Halsafjorden.

Utredningene skal gi Vegvesenet et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept.

Vegvesenet har en rammeavtale for utvikling av brukonsepter og forprosjekter med tre leverandørkonstellasjoner. Det er disse tre som nå har konkurrert om å utrede brukonseptene for Halsafjorden og Sulafjorden fram til forprosjekt.


Følgende avtaler er nå inngått for de to fjordene:

E39 Sulafjorden
Brukonsept                                                                                     Leverandør        
Hengebru i et spenn i Korridor 1               Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)
Hengebru i to spenn i Korridor 1               Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)
Hengebru i to spenn i Korridor 2               Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)
Hengebru i tre spenn i Korridor 2             Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)
Rørbru                                                                 Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen

E39 Halsafjorden

Brukonsept                                                                                       Leverandør
Flytebru                                                              Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen
Hengebru i et spenn på Åkvikgrunnen   Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen
Hengebru i to spenn på TLP                        Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)

Frist for levering av utredningene er 1. april 2022.

– Jobben Vegvesenet gjør nå vil gi oss grunnlaget for å beslutte hvilket brukonsept som egner seg for de to fjordene. Når vi har valgt brukonsept og fått det godkjent i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, er vi klare for videre arbeid med kommunedelplan, reguleringsplan, kostnadsanslag og innspill til Nasjonal transportplan, avslutter Hasselø.

Fjordkryssingene E39 Halsafjorden og Sulafjorden er en del av Ferjefri E39

Tilleggsopplysning:

I selve Rammeavtalen: «Rammeavtale for kjøp av E39 fjordkryssinger – konseptutvikling og forprosjekter» er det inngått avtale med tre leverandører.

Dette oppdraget består av åtte minikonkurranser for utarbeiding av Forprosjekter for brukonsepter i denne Rammeavtalen og disse åtte minikonkurransene (en minikonkurranse for hvert brukonsept) er sendt ut til alle de tre leverandørene vi tidligere har inngått avtale med i rammeavtalen.

Nå er evalueringen av de åtte minikonkurransene ferdig og vi ønsker å inngå avtaler med to av leverandørene: Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC) og Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen for utarbeiding av forprosjekter for de åtte brukonseptene.

AMC-Arbeidsfellesskapet består av Aas Jakobsen, Cowi AS (NO), Cowi A/S (DK), Multiconsult og Johs Holt

Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen, følgende firma inngår i arbeidsfellesskapet:
Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen

Kontakter

Bilder

Bilde fra signeringen på Teams tirsdag ettermiddag.
Bilde fra signeringen på Teams tirsdag ettermiddag.
Last ned bilde
Illustrasjon laget av Multiconsult.
Illustrasjon laget av Multiconsult.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye