Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksvegene i Oslo-området de neste fem årene

Del
I konkurranse med tre andre entreprenører har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, en av Norges mest krevende vegdriftskontrakter. I kontraktsperioden får Vaktmesterkompaniet belønning hvis de utvikler klimavennlige driftsløsninger.
Adm.dir. Hans Jørgen Sundby i Vaktmesterkompaniet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser fram til et godt samarbeid om driften av riksvegnettet i hovedstadsområdet, og til utvikling av klima- og miljøvennlige driftsløsninger. (Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)
Adm.dir. Hans Jørgen Sundby i Vaktmesterkompaniet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser fram til et godt samarbeid om driften av riksvegnettet i hovedstadsområdet, og til utvikling av klima- og miljøvennlige driftsløsninger. (Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)

Da riksvegkontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, påpekte vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg ei utfordrende oppgave.

– Driftskontrakten for riksvegene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt.

– Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

430 kilometer riksveger med mange hundre tusen trafikanter

1. september i år starter Vaktmesterkompaniet AS jobben som skal bidra til en god reisehverdag for mange hundre tusen trafikanter i og rundt Oslo.

Oslo-Gardermo-kontrakten omfatter drift av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Det utgjør til sammen ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

Vegnettet i hovedstadsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveger som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt pr. døgn. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av vegobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelvegnett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften

– På vegne av alle ansatte i Vaktmesterkompaniet AS er jeg mektig stolt av tilliten som Statens vegvesen har vist oss gjennom tildeling av denne kontrakten. Vi har snart 90 års erfaring med snøbrøyting og vintertjenester i Oslo, og har i senere tid bygget solid kompetanse i drift og vedlikehold av høytrafikkerte veier. Vi lover å strekke oss svært langt for at trafikantene skal bli fornøyde, kommenterte administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet AS, Hans Jørgen Sundby, i forbindelse med signering av kontrakten.

Belønner utvikling av klima- og miljøvennlig drift

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Vegdirektør Dahl Hovland håper på et godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet når det gjelder utvikling av mer klima- og miljøvennlige drift.

– Hvis dere evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan dere vente dere et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sa hun.

Til det svarte direktøren i Vaktmesterkompaniet at de har store ambisjoner om å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

– Vi har som målsetning at alle våre maskiner og kjøretøy skal være fosilfrie innen 2025. Vi lover at det gjennom kontraktsperioden vil skje spennende endringer og nyskapninger som vil redusere klimabelastningene innenfor drift og vedlikehold.

Kontrakten som Vaktmesterkompaniet AS har inngått med Statens vegvesen, gjelder fram til høsten 2026, med gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på tre nye år. Kontrakten har en verdi på ca. 700 millioner kroner.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.

  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.

  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.

  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.

  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.

  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.

  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.


Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Adm.dir. Hans Jørgen Sundby i Vaktmesterkompaniet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser fram til et godt samarbeid om driften av riksvegnettet i hovedstadsområdet, og til utvikling av klima- og miljøvennlige driftsløsninger. (Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)
Adm.dir. Hans Jørgen Sundby i Vaktmesterkompaniet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser fram til et godt samarbeid om driften av riksvegnettet i hovedstadsområdet, og til utvikling av klima- og miljøvennlige driftsløsninger. (Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)
Last ned bilde
Feiebilen skal bidra til et rent riksvegnett og bedre luftkvalitet i Oslo-området. Det er én av mange driftsoppgaver Vaktmesterkompaniet (VK) skal utføre for Statens vegvesen (SVV) de neste fem årene. 
Fra venstre: Kontrolling. Petter Looy Nielsen (SVV), prosj.leder Vidar Brekke (VK), prosj.leder Morten Strengelsrud (VK) , vegdir. Ingrid Dahl Hovland (SVV), adm.dir. Hans Jørgen Sundby (VK), avd.sjef Hans Petter Skjellum (VK), prosj.leder Hilde Roa Hagen (SVV), byggeleder Johan Hall (SVV) og prosj.leder Erik Helland (VK). Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)
Feiebilen skal bidra til et rent riksvegnett og bedre luftkvalitet i Oslo-området. Det er én av mange driftsoppgaver Vaktmesterkompaniet (VK) skal utføre for Statens vegvesen (SVV) de neste fem årene. Fra venstre: Kontrolling. Petter Looy Nielsen (SVV), prosj.leder Vidar Brekke (VK), prosj.leder Morten Strengelsrud (VK) , vegdir. Ingrid Dahl Hovland (SVV), adm.dir. Hans Jørgen Sundby (VK), avd.sjef Hans Petter Skjellum (VK), prosj.leder Hilde Roa Hagen (SVV), byggeleder Johan Hall (SVV) og prosj.leder Erik Helland (VK). Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom