Arkivverket

Arkivverket etablerer seg i Mo

Del
For 200 år siden satt Henrik Wergeland, landets første riksarkivar, på Akershus festning i Kristiania og passet på nasjonens hukommelse. Nå flytter riksarkivar Inga Bolstad snart deler av arkivene til Mo.
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverkets nye magasin i Mo (foto: Arkivverket).
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverkets nye magasin i Mo (foto: Arkivverket).

– Nå forbereder vi Arkivverkets formelle etablering i Mo og overtakelsen av vårt nye magasin ved årsskiftet. Dette blir vårt nest største og mest moderne magasin, sier riksarkivar Inga Bolstad. Vi utlyser fem stillinger i Mo nå, og dette styrker det allerede etablerte arkivmiljøet her.

– Først etablerte Nav mange arkivarbeidsplasser her, og nå kommer også nasjonens hukommelse hit. Det er vi meget fornøyd med. Vi vil legge til rette for at etableringen blir god, og for at Arkivverket skal kunne vokse her, hvis det skulle bli behov for det, sier ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage.

Gigantisk hall

– Den nye hallen vår blir enorm, opp mot 70 000 hyllemeter. Det tilsvarer 70 kilometer med papirer stablet inntil hverandre på høykant - og da kommer vi nesten til Saltfjellet! Dette blir vårt nest største og absolutt mest moderne magasin, så her skal vi trygt oppbevare nasjonens hukommelse, sier Bolstad.

– Når noen kontakter Arkivverket og ber om å se noe fra arkivene som skal ligge her, f.eks. landssvikarkivet, vil medarbeiderne digitalisere det som ikke allerede er tilgjengelig i Digitalarkivet. Arkivverket ligger langt framme i digitaliseringen, og Mo blir viktig i vår videre utvikling for bedre tilbud til brukerne. Medarbeiderne her skal bidra i det viktige arbeidet med å gjøre våre digitale tjenester bedre, sier hun.

– Dette viser at spennende arbeidsplasser kan legges utenfor Oslo, og at Mo er attraktiv for kunnskapsbedrifter. Arkivverket jobber med å digitalisere sine enorme mengder materiale, og de jobber med utvikling. Her blir det muligheter for folk med digital kompetanse til å søke spennende utfordringer i en by i rivende utvikling, sier Waage.

Hva skal ligge her?

– Mye av landssvikarkivet ligger allerede i Mo, midlertidig lagret hos Nasjonalbiblioteket. Landssvikarkivet er et av de større arkivene i Arkivverket og inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig, forteller Bolstad.

–  Arkivmateriale knyttet til okkupasjonstiden og 2. verdenskrig er blant vårt mest etterspurte, og interessen ser ikke ut til å avta. Det er fortsatt stor interesse for dette materialet, bl.a. fra forskere og journalister, og nå er Mo stedet hvor denne viktige dokumentasjonen ligger.

Landssvikarkivet omfatter mer enn 90 000 landssviksaker og ca. 350 krigsforbrytersaker. Materialet utgjør i alt mer enn 1200 hyllemeter.

– Så langt har Nasjonalbiblioteket skannet og oppbevart materiale vi allerede har fraktet til Mo. Nå overtar vi, vi flytter gradvis papirene over til vårt magasin og bygger opp en egen tjeneste. Hva den enorme hallen ellers skal fylles med, besluttes i løpet av 2021. Og så regner jeg med at vi er «inne» med de første dokumentene rundt årsskiftet en gang, sier Bolstad.

Fakta om Arkivverket:

• Arkivverket er nasjonens hukommelse og har i 200 år tatt vare på Norges historie.

• Arkivverket har landets eldste dokument fra 1189, og en innovasjonslab som jobber med kunstig intelligens.

• Å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivene for alle, står øverst på Arkivverkets arbeidsliste.

• Arkivverket har over 270 000 hyllemeter historiske data, 6,5 millioner bilder og 24 000 lydopptak.

• Arkivverket har arkiver om eiendom, helse, slekt, historie, barnevern, skole, innvandring, rettsvesen, likestilling, middelalder, for å nevne noe, i tillegg til arkiver etter organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

• Arkivverket har 10 kontorsteder og drøyt 300 ansatte. Etaten er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.

• Nå etablerer Arkivverket seg i Mo. Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo.

Les mer om landssvikarkivet

Ønsker du å snakke med riksarkivaren eller Rana kommune?

Kontakt Inga Bolstad via Arkivverkets presseansvarlig, Helen Daae Frøyseth: 482 20 992 Kontakt ordfører Geir Morten Waage: 909 33 590

Vedlegg: Bilde av riksarkivar Inga Bolstad (i hallen og portrett) og foto funnet i en landssviksak.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverkets nye magasin i Mo (foto: Arkivverket).
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverkets nye magasin i Mo (foto: Arkivverket).
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket.
Riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket.
Last ned bilde
Foto fra Narvafronten, tilhørende landssviksak med domsnummer 2506, Oslo Politikammer. Her et av kjøretøyene til oppklaringsavdelingen til Divisjon Nordland. Kilde: Arkivverket/Landssvikarkivet/ RA/S-3138. Fotograf ukjent.
Foto fra Narvafronten, tilhørende landssviksak med domsnummer 2506, Oslo Politikammer. Her et av kjøretøyene til oppklaringsavdelingen til Divisjon Nordland. Kilde: Arkivverket/Landssvikarkivet/ RA/S-3138. Fotograf ukjent.
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye