Mattilsynet

Økt fare for fugleinfluensa – alle fjørfe må inn under tak

Del
Nå er vårtrekket godt i gang og med det kommer flere tilfeller av fugleinfluensa. Derfor utvider Mattilsynet nå forbudet mot å holde fjørfe utendørs, slik at smitten ikke sprer seg fra ville fugler til tamfugler. Dette forbudet gjelder nå i hele Norge.

Fugleinfluensaen som er funnet er først og fremst en risiko for fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

-Vi har nå hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i deler av Norge ganske lenge. Vi forstår at dette er krevende både for eiere og dyr, men det er dessverre nødvendig for å hindre spredning av smitte til disse fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Har du høner i hagen?

Mange har høner i hagen, både for glede men også for privat eggforsyning. Dette er en fin hobby, men vi er bekymret for at vi ikke har oversikt over hvor mange slike dyrehold som finnes. Det er viktig at du registrerer fugleholdet ditt hos Mattilsynet, dersom du ikke allerede har gjort dette, slik at vi kan stanse mulige smitteutbrudd mer effektivt, sier Tronerud.

Lov med skadefelling

Det er fra før innført et jaktforbud syd for Nordland. Dette forbudet omfatter imidlertid ikke den skadefellingen som kommunene gir tillatelse til. Det vil si at kommunene selv kan tillate skadefelling av dyr, sier Tronerud.

Meld fra om døde fugler

Vi oppfordrer også folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å si fra dersom de finner sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler, sier Tronerud.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Fordi smitte i sjeldne tilfeller likevel kan skje, bør man unngå å ta på sjuke eller døde fugler. 

Det er viktig for oss å ha god oversikt over smittetilfellene. Vi drar derfor ut og tar prøver dersom vi mistenker at fuglene kan ha dødd av fugleinfluensa, og at disse vil bidra til mer kunnskap om forekomsten i et område. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

-Vi vet at mange har vært veldig flinke til å overholde smitteverntiltak for fjørfe de siste månedene, det er vi veldig takknemlige for. Vi håper å kunne oppheve portforbudet så raskt som mulig, men ber alle om å fortsette å være påpasselige med smittevernet inntil videre. Dette er spesielt viktig for de som driver med kommersiell fjørfeproduksjon, sier Tronerud.

Det er viktig at alle følger med på Mattilsynets nettsider, hvor det fortløpende blir lagt ut informasjon om status.

Du finner informasjon om hvordan du registrer dyreholdet ditt på Mattilsynet.no

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye