Statens vegvesen

64 prosent av barna går eller sykler til skolen

Del
Barnas reisevaneundersøkelse 2020 tar for seg både skolereisen og fritidsaktiviteter for barn i alderen 5-13 år. Reisevaneundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget for Barnas transportplan.
Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2020 er den tredje landsomfattende reisevaneundersøkelsen for barn i alderen 5-13 år. Tidligere undersøkelser ble gjort i 2013/14 og 2005.

– Reisevaneundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget for Barnas transportplan. Målet er at 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skolen, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det satt 500 millioner kroner til ulike tiltak som skal bedre trafikksikkerheten for barn og unge de neste seks årene.

En liten økning i aktive skolereiser

Nær 64 prosent av barna i undersøkelsen går eller sykler til skolen i 2020. Dette er en økning fra 2013/14, da 61 prosent gikk eller syklet til skolen.

– Det er også slik at 8-9 prosent får offentlig skoleskyss på grunn av lang skolevei. Av de som ikke får slik skoleskyss, er det hele 70 prosent som går eller sykler til skolen, forteller Oskar Kleven.

De fleste barna går til skolen

Nær halvparten av barna går til skolen. Andelen er stabil fra 2013/14. Flere går om vinteren (55 prosent) enn om sommeren (40 prosent).

Det er en økning i andelen som sykler til skolen, fra 13 prosent i 2013/14 til nesten 17 prosent i 2020. Det er flere som sykler i sommerhalvåret (29 prosent). Om vinteren er det bare 4 prosent som bruker sykkel.

Mange barn blir fortsatt kjørt til skolen

Hvert femte barn i alderen 5-13 år blir kjørt til skolen av foreldre/foresatte i 2020. Det er noe færre enn i 2013/14 og 2005, da hvert fjerde barn ble kjørt.

Av årsaker til at barnet blir kjørt, oppgir flesteparten (38 prosent) at trafikken er for farlig til at barn kan gå eller sykle. Det er flere enn i 2013/14, da det var 34 prosent som svarte det. 35 prosent svarer også at det er for langt å gå eller sykle mot 22 prosent i 2013/2014.

– Dette kan bety flere ting, sier Oskar Kleven. Det kan være reelt at avstanden har økt. Nye boligfelt legges ofte litt lengre fra skolen. Det kan også være at barna kjøres fordi det er bekvemt for foreldrene, at det passer inn i «tidsklemma».

Blir kjørt til fritidsaktiviteter

Når det gjelder fritidsaktiviteter, er bil den vanligste reisemåten til alle former for organisert aktivitet. Imidlertid er andelen som sykler til ulike aktiviteter, økende i 2020-undersøkelsen sammenlignet med tidligere.

Ellers viser tallene at barn som deltar i organiserte aktiviteter er synkende i 2020. Det er mulig at koronapandemien er noe av årsaken.

Les mer om barn og unges reisevaner på vegvesen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye