Grønt Punkt Norge

TINE, Orkla og Arcus vinner Plastløftet-prisene for 2021

Del
Vinnerne av årets priser premieres blant annet for mindre emballasje rundt skivet ost, saftflasker i 100 prosent gjenvunnet plast og pantbare vinflasker. Totalt har deltakerne i Plastløftet kuttet 1 017 tonn plast og erstattet 8 857 tonn jomfruelig plast med resirkulert.
VINNERNE: Orkla med FunLight i 100% resirkulert plast, Arcus med pantbare vinflasker og TINE med mindre emballasjen for skivet ost.
VINNERNE: Orkla med FunLight i 100% resirkulert plast, Arcus med pantbare vinflasker og TINE med mindre emballasjen for skivet ost.

For andre gang deler Grønt Punkt Norge ut Plastløftet-priser til tre bedrifter som har bidratt til at plastemballasjen deres er mer innovativ og bærekraftig. Onsdag 24. mars ble TINE, Orkla og Arcus premiert.

Ni nominerte til priser

Totalt har 58 bedrifter tatt Plastløftet i 2021. De har dermed gitt et løfte om å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi ved å forplikte seg til å øke bruk av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. I tillegg til å gi et løfte må alle bedrifter rapportere hvilke tiltak de har gjennomført, og hvilke positive konsekvenser det har hatt på plastemballasjen deres.

Når alle har rapportert deler Grønt Punkt Norge ut tre priser for reduksjon av unødvendig plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast.

Totalt ni bedrifter ble nominert, og nå er vinnerne kåret.

– Vi har fått inn veldig mange gode tiltak, så det har vært krevende å velge ut både nominerte og ikke minst vinnere. Det er fantastisk å se så mange gode initiativer. Selv om det ikke resulterer i en pris for alle, så har mange lagt ned et viktig bærekraftig arbeid som vil utgjøre en forskjell for framtida, sier juryleder Johannes Daae.

Til sammen har de 58 bedriftene som har gjennomført Plastløftet sørget for å bruke 8 857 tonn resirkulert plast, de har kuttet 1 017 tonn unødvendig plast, erstattet 1 030 tonn plast med annet materiale og bedret gjenvinnbarheten på 5 480 tonn plastemballasje.

Vinner med emballasje for ost og en gammel klassiker

Prisen for reduksjon av unødvendig plast går til TINE. De vinner blant annet for å ha redusert emballasjen på skivet ost, fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk og testet ut rømmebegre i fiberemballasje.

– TINE har imponert juryen i flere år ved å redusere materialmengden på emballasjen til en rekke produkter. Det siste året har de redusert tykkelsen av emballasjen på skivet ost med 12 prosent, noe som gir en årlig besparelse på 72 tonn plast. I tillegg har de fjernet skrukorken på melkekartongen til økologisk melk, som kan være et dristig valg overfor forbruker, sier juryen.

TINE vinner foran Orkla og Coop Norge som også var nominert til prisen.

Banebrytende vinner

Prisen for økt bruk av resirkulert plast går til Orkla. De vinner fordi de alltid jobber aktivt for å bruke så mye resirkulert materiale som mulig i sin emballasje. Blant annet har de i 2020 endret emballasjen til FunLight som nå produseres i 100 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten PET) og de fleste flytende rengjøringsmidler har nå emballasje i 75 prosent gjenvunnet plast (i plastkvaliteten HDPE).

– Orkla har i en årrekke vært med på å drive fram bruk av gjenvunnet plast i emballasje. Årets pris får de dermed ikke bare på grunn av tiltakene de har gjennomført i 2020, men er en anerkjennelse for arbeidet de har gjort over flere år. Orkla har inspirert, etterspurt og dermed banet vei for mange andre aktører som har gått over til gjenvunnet plast. I tillegg ligger de i forkant og finner stadig flere områder der det er mulig å bytte ut jomfruelig plast med gjenvunnet materiale, sier juryen.

Orkla vinner foran Brynild, Løvenskiold Handel og Serviteur, som også var nominert til prisen.

Vinner med pant

Prisen for design for gjenvinning går til Arcus. De vinner for samarbeidet med Infinitum og Vinmonopolet, og pantbare vinflasker og mindre plastflasker i lerkeformat (PET). De pantbare lerkene har også krevd endring av panteautomatene.

– Arcus har gjennom dette arbeidet kombinert endringer av emballasjen for å bedre gjenvinnbarheten, med systemendringer med andre aktører. Ved å innføre pant på flaskene fra Vinmonopolet sikrer man at de kan gå i strømmen for A-PET og kan gjenvinnes med høy kvalitet.

Årets jury har bestått av Johannes Daae (utviklingssjef i Grønt Punkt Norge), Lars Brede Johansen (analytiker i Handelens Miljøfond) og Kari Bunes (direktør i Emballasjeforeningen)

Dette er Plastløftet

Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.
Alle bedrifter som tar løftet forplikter seg til å:
 - øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
 - kutte unødvendig bruk av plast
 - designe for gjenvinning
Plasløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019.
I 2020 gjennomførte 49 bedrifter Plastløftet.
I 2021 gjennomførte 58 bedrifter Plastløftet.
Hvert år deles det ut tre Plastløftet-priser.

Juryen begrunnelser 

Reduksjon av unødvendig plast

Vinner:

TINE: Har redusert materialtykkelsen på skivet ost som gir stor reduksjon i volum, fjernet skrukorken på økologisk melkekartongene og har arbeidet iherdig med å teste ut mulighetene for å gå over på fiber emballasje på rømmebegrene.

Vinnerbegrunnelse:

Vinneren av reduksjonsprisen for 2020 har imponert juryen med sitt arbeid gjennom
flere år for å redusere materialmengden i sin emballasjeportefølje, samtidig som
emballeringsegenskapene er ivaretatt. Det siste året har de redusert tykkelsen av
emballasjen på et av sine volumprodukter med 12% som gir en årlig besparelse på
72 tonn plast. De har også reversert en endring på emballasjen, som for en del år
siden ble standard. Dette sparer unødvendig plast, men vil nok av noen betegnes
som dristig, fordi det er uklart hvordan forbrukerne vil reagere nå som de har vent
seg til den nye funksjonaliteten. I tillegg har de i flere runder arbeidet med et meget
krevende prosjekt for å se på mulighetene for å erstatte plastemballasje med
fiberemballasje på et produkt som i dag alltid har plastemballasje.

Nominerte:

Orkla: Har gjennomført en rekke tiltak for å redusere mengden unødvendig plast i
emballasjen. De har blant annet gått over til mindre forpakninger og tynnere folie på
snacks, 100% fiberemballasje på Green Clean tannbørste og tannstikkere, og de har
introdusert refill for Klar tøyvask og håndsåpe på kartong.

Coop Norge: Jobber aktivt med å gå gjennom sortimentet og redusere emballasjemengden,
eller bytte bort fra plast, der dette er fornuftig. Dette har resultert i en rekke produkter
hvor de har gjort flasker, beger og poser tynnere, byttet fra beger til pose for å spare
materiale eller byttet fra plastbeger til pappbeger.

(Vinner i 2020: Handelshøyskolen BI - kuttet engangsplast og spart en halv million engangskopper)

Økt bruk av resirkulert plast

Vinner:

Orkla: Arbeider aktivt for å bruke så mye resirkulert materiale som mulig i hele
produktporteføljen. Også i 2020 er dette gjort på en lang rekke emballasjer, hvor for
eksempel 100% rPET på FunLight og 75% rHDPE på flytende rengjøringsmidler kan
trekkes frem.

Vinnerbegrunnelse:

Vinneren av gjenvunnetplast-prisen for 2020 er en bedrift som i en årrekke har vært
med på å drive frem bruken av gjenvunnet plast i emballasjen. At de får prisen i år er
ikke bare en konsekvens av imponerende tiltak de har gjennomført i året som har
gått, med også en anerkjennelse av betydningen arbeidet deres har hatt for bruk av
gjenvunnet plast i flere år. Dette arbeidet har trolig både inspirert og banet vei for at
flere andre aktører har gått over til gjenvunnet plast. Deres portefølje viser utstrakt
bruk av gjenvunnet plast i en rekke emballasjer, i tillegg til at de også ligger i forkant
av å finne nye områder hvor det er mulig å bytte ut jomfruelig plast med gjenvunnet
materiale. I dag finner vi resirkulert plast hos dem i alt fra tuber, flasker og bokser, til tannbørster.

Nominerte:

Brynild: Blant tiltakene til Brynild var juryen spesielt imponert over et nøttebeger med 40% gjenvunnet PP i et midtsjikt. Det å lykkes med å bruke gjenvunnet plast i matemballasje på denne måte er meget positivt og åpner opp for bruk av gjenvunnet plast i emballasjetyper som til nå nesten utelukkende har vært laget av jomfruelig materiale.

Løvenskiold Handel: Gjør spennende grep på områder hvor det har skjedd for lite. I
tillegg til å ha innført høy andel gjenvunnet materiale i plastposene, som har blitt
ganske vanlig, har de også gått over til 90% gjenvunnet materiale på trelastfolie.
Dette viser at også innen byggevare kan man gå bort fra jomfruelig plast.

Serviteur: Det er mange som har gjenvunnet materiale i plastposer, men Serviteur har tatt det et skritt lenger. Ikke bare tilbyr de plastposer med 100 % gjenvunnet materiale,
men det har også satt dette som standard. Kundene må altså spesifikt be om jomfrulig plast for å få det.

(Vinner 2020: Ringnes - første norske panteflaske med 100% resirkulert plast)

Design for gjenvinning

Vinner:

Arcus: Har i samarbeid med Infinitum og Vinmonopolet fått til at alle PET vinflasker og
PET lerker kommer inn i infinitumsystemet. For lerkene innebar dette både å endre fra aluminiumskork til PE kork og å få endret systemet slik at panteautomatene kunne akseptere den asymmetriske lerkeformen.

Vinnerbegrunnelse:

Vinneren av Design for Gjenvinningsprisen 2020 er en bedrift som har kombinert
endringer av emballasjen for å bedre gjenvinnbarheten, med systemendringer med
andre aktører i samme næringskjede. Det kan være utfordrende å gjøre endringer i
selve systemene og ikke bare på egen emballasje eller i egen virksomhet. Men dette
kan også i en del tilfeller være nøkkelen til å løse utfordringene. PET er krevende å
få sortert og gjenvunnet i normale emballasjestrømmer, på grunn av at ulike typer
PET ikke kan gjenvinnes sammen og er vanskelig å skille maskinelt. Det å få til at
alle PET flaskene kan pantes sikrer at de går i en strøm med kun A-PET og dermed
kan gjenvinnes med høy kvalitet.

Nominerte:

Rema 1000: Har arbeidet med å endre kombinasjonsmaterialer til monomateriale for egne merkevarer. Dette har blant annet resultert i at store volumer av frysevarer nå er emballert i ren PE og at alle ferske brød nå pakkes i ren papiremballasje.

Hennig-Olsen: Har fjernet alle kombinasjonsfolier for enkelt-is til monomateriale i PP.
Dette medfører at emballasjen har gått fra å i liten grad kunne gjenvinnes, til å bli gjenvinnbar.

(Vinner 2020: Orkla Confectionery & Snacks Norge - KIMs chipsposer i monomateriale)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VINNERNE: Orkla med FunLight i 100% resirkulert plast, Arcus med pantbare vinflasker og TINE med mindre emballasjen for skivet ost.
VINNERNE: Orkla med FunLight i 100% resirkulert plast, Arcus med pantbare vinflasker og TINE med mindre emballasjen for skivet ost.
Last ned bilde
RESIRKULERT PLAST: Orkla vinner blant annet for denne flasken i 100% resirkulert plast, og deres innsats for å øke bruk av resirkulerte materialer i all emballasje. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
RESIRKULERT PLAST: Orkla vinner blant annet for denne flasken i 100% resirkulert plast, og deres innsats for å øke bruk av resirkulerte materialer i all emballasje. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
Last ned bilde
KUTTET UNØDVENDIG BRUK AV PLAST: TINE vinner blant annet på grunn av ny og mindre emballasje for skivet ost. Denne emballasjeendringer sparer 72 tonn plast i året. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
KUTTET UNØDVENDIG BRUK AV PLAST: TINE vinner blant annet på grunn av ny og mindre emballasje for skivet ost. Denne emballasjeendringer sparer 72 tonn plast i året. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
Last ned bilde
DESIGN FOR GJENVINNING: Arcus vinner for nyvinningen pantbare vinflasker og lerkeflasker. FOTO: INFINITUM/KATRINE LUNKE
DESIGN FOR GJENVINNING: Arcus vinner for nyvinningen pantbare vinflasker og lerkeflasker. FOTO: INFINITUM/KATRINE LUNKE
Last ned bilde
JURYLEDER: Utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge har vært leder av juryen. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
JURYLEDER: Utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge har vært leder av juryen. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE
Last ned bilde

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, tre-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Grønt Punkt-merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.
Grønt Punkt Norge eies av returselskapene for emballasje. Det er Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Følg pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye