Mattilsynet

Smittekilden til salmonellautbrudd funnet

Del
Det pågående salmonellautbruddet knyttes til et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Identisk bakterie som har gjort folk syke, er funnet i partiet.

– Flere av personene som har blitt syke, har oppgitt å ha smakt på rå karbonadedeig, som sannsynligvis er produsert av råvare fra dette partiet, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

NorgesGruppen tilbakekaller kjøttdeig, karbonadedeig og burgere merket med enkelte holdbarhetsdatoer. Produktene er produsert av Norfersk. Alle er utgått på dato, men forbrukere kan fortsatt ha disse hjemme i fryseren. Forbrukere oppfordres til å kaste eller levere produktene tilbake til butikken.

– Mattilsynet jobber med involverte virksomheter for å finne ut om også andre produkter skal kalles tilbake. Noe av partiet har blitt solgt til andre virksomheter og vi jobber fortsatt med å spore dette, sier Kaupang.

Partiet med storfekjøtt ble importert til Norge av Prima Jæren. Mattilsynet følger opp virksomheten, som har deler av partiet på fryselager. Mattilsynet har båndlagt disse varene.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten i sporingsarbeidet.

Den aktuelle prøven av kjøttpartiet ble tatt av Prima Jæren selv, i slutten av januar i år. Innledende analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom egne analyser. Da FHI oppdaget at folk var blitt syke av Salmonella Enteritidis, sammenliknet Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fant at de var genetisk like. Begge prøvene ble analysert ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering.

Varmebehandling dreper bakteriene

Det gjøres med jevne mellomrom funn av salmonella i importert kjøtt. Når bakterien oppdages, må kjøttet behandles slik at det ikke lenger utgjør smitterisiko, for eksempel ved varmebehandling. Mattilsynet undersøker nå hvordan kjøtt som utgjør en smitterisiko har kommet på markedet.

God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre at man blir syk av salmonellabakterier fra råvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper bakteriene. Nå du lager mat bør du alltid bytte redskap mellom de ulike råvarene, og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Alternativet er å vaske redskapene godt mellom hver oppgave. På den måten unngår du å overføre sykdomsfremkallende bakterier fra en råvare til en ferdig rett.

Forbrukere som mistenker at de er syke etter å ha spist produkter med salmonella, må ta kontakt med lege.

Fakta om utbruddet:

Det er så langt registret 22 tilfeller av smitte. 19 tilfeller har fått påvist salmonellabakterier med lik genetisk profil. FHI melder at prøvene er tatt i slutten av januar og frem til siste uke av februar (uke 4-8). De smittede er bosatt i Viken (11), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland. 10 av tilfellene har vært innlagt på sykehus.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom