NAF

Vedlikehold er viktigere for folk enn nye veiutbygginger, viser ny NAF-undersøkelse

Del
Mer kollektivtransport og vedlikehold av veiene vi allerede har, kommer ut på topp over hvilke samferdselstiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere. Dette kommer frem i en ny befolkningsundersøkelse utført av TNS Kantar på vegne av NAF. - Dette er klar tale i forkant av at Nasjonal transportplan legges frem, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i medlemsorganisasjonen NAF.
Vedlikehold av eksisterende veier er viktigere enn nybygging, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. Foto: NAF
Vedlikehold av eksisterende veier er viktigere enn nybygging, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. Foto: NAF

På tredjeplass over tiltak folk ønsker at skal prioriteres kommer mer satsning på jernbane, som 38 prosent har krysset av for. Utbygging av nye veier er det 30 prosent som ønsker, mens 28 vil ha bedre tilrettelegging for sykling.

- Mer kollektiv og bedre vedlikehold er gjennomgående de tiltakene folk vi ha mer av. Trygge veier og en buss som kommer i tide og tar deg dit du skal er det som får hverdagen til å gå opp, sier Skjøstad.

Enormt og økende forfall på veiene

Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende. I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge.

- Det har vært store samferdselsbudsjetter og mange nødvendige utbygginger på riksveiene er nå i sluttfasen. Nå har turen kommet til å hente opp vedlikeholdsetterslepet, og vi mener det må starte med Nasjonal transportplan, sier Skjøstad.

Buss og bane tar for lang tid i dag

I en rapport fra 2019 viste NAF at halvparten av innbyggerne i Norges største byer har et for dårlig kollektivtilbud. Oslo og Trondheim er de eneste byene med et meget godt kollektivtilbud til henholdsvis 64 prosent og 49 prosent av innbyggerne. Ingen andre byer kommer i nærheten. 

- Mange norske byer har innført høye bompenger lenge før man ser effekten av investeringer i kollektiv. I Nasjonal transportplan bør man se på hele bompengeprinsippet på nytt, og komme frem til andre løsninger enn den massive brukerbetalingen vi ser i dag, sier Skjøstad.

Bakgrunn:

Nasjonal transportplan 2022-2033 er ventet lagt frem før påske. NAF har påpekt at det er nødvendig å prioritere vedlikehold i denne planen, og etterlyst nye føringer for bruken av bompenger i prosjekter.

For femte gang har TNS Kantar på vegne av NAF utført en befolkningsundersøkelse, Trafikantbarometeret, som kartlegger våre holdninger til bil, miljø og samferdsel. Undersøkelsen blir i sin helhet publisert senere i år, men noen av funnene er klare allerede nå. Totalt har 4087 personer svart på undersøkelsen, som ble gjennomført i januar 2021.

Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer?
Velg de tre alternativene du mener er viktigst at politikerne prioriterer.

2021

2019

2017

2015

Satsing på kollektivtransport

52

62

65

62

Vedlikehold av eksisterende veier

51

47

51

56

Mer satsing på jernbane

38

36

41

41

Utbygging av nye veier

30

27

35

35

Bedre tilrettelegging for sykling

28

33

33

42

Tilrettelegge for miljøvennlige biler

21

22

21

15

Bedre tilrettelegging for fotgjengere

16

14

*

*

Utbygging av ferjetilbudet

6

4

4

5

*var ikke med som alternativ før 2019

Rapporten fra 2019 om kollektivtilbudet i Norges 13 største byer, utført av TØI på vegne av NAF:

https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/knusende-dom-over-kollektivtilbudet-i-de-storste-byene/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vedlikehold av eksisterende veier er viktigere enn nybygging, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. Foto: NAF
Vedlikehold av eksisterende veier er viktigere enn nybygging, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye