Eyr

Eyr lanserer psykologtjeneste på mobil

Del
Eyr, Norges ledende digitale helsetjeneste, lanserer nå en enkel og brukervennlig psykologtjeneste. Folk får tilgang til psykologen, uansett hvor de bor.
Hos Eyr psykolog er det kort ventetid og kun autoriserte norske psykologer som kan hjelpe.
Hos Eyr psykolog er det kort ventetid og kun autoriserte norske psykologer som kan hjelpe.

– Nå kan folk få tilgang til faglig, dyktige psykologer uansett hvor de er.  Vi opplever at markedet for digitale helsetjenester er umodent og med et stort uforløst potensiale. Vi har en klar idé om hvordan vi skal løfte dette markedet opp og frem.

Ordene kommer fra Karl Martin Lind, CEO i Eyr som leverer legetjenester på mobil. Selskapet var det første som leverte videokonosultasjon med lege på mobil i Norge, og har de siste årene opplevd sterk vekst. Siden oppstarten har selskapet vist at legetimen kun er noen minutter unna. 

– Publikums behov for medisinsk hjelp er ikke isolert til plager som høy feber eller vondt i en skulder. Befolkningen har et bredt spekter av plager, og stadig flere er av psykisk karakter. Det har vi spesielt sett nå i pandemien. Vi lanserer derfor psykologtjenester på mobil nå. Det er ingen erstatning for spesialisthelsetjenesten, men et tilgjengelig tilbud  for de med lette til moderate psykiske plager som ønsker å snakke med en psykolog, forteller Lind. 

Miljøvennlig og tidsbesparende
Både internasjonale og norske studier viser at effekt av terapi som leveres i en kombinasjon av video og digitale hjelpemidler har minst like god effekt som tradisjonell terapi.

– Studiene viser også at den gode effekten av terapien holder seg over tid. Konsultasjon over video kan tilby den samme evidensbaserte behandlingen uavhengig av hvor pasienten bor, sier faglig ansvarlig psykolog i Eyr, Oshadie Samarkoon.

 Psykologtjeneste på mobil sparer både tidsbruk og miljø.

– Klienten har ingen reisetid forbundet med behandlingen og dermed kan man fortsette med skole og jobb uten fravær. Klienten kan lese materiell og gjøre oppgaver når det passer, og blir mer aktivt medvirkende og opplever større kontroll over egen helse, sier hun.

Digitale verktøy ut til distriktene

I utviklingen av Eyrs psykologtjeneste ligger mye av innovasjonen i å integrere digitale verktøy. Det kan være skjemaer og dagbok som pasienten selv er med på å utfylle i behandlingsforløpet. De brukes både for å gjøre grundige kartlegginger og for selvhjelp.

– I tradisjonell terapi kan man kanskje enklere spore av eller glemme det som blir sagt. Digitale verktøy har den fordelen at de er mer på sak, det som leses og skrives inn er varig og både klient og psykolog kan gå tilbake til det for å se progresjon og oppdage tankemønstre, sier hun.

Eyr mener timingen for lansering ikke kunne vært bedre.

- Stadig flere får avslag fra offentlige tilbud nå på grunn av lange køer. Pasienter med alvorlig problematikk blir prioritert, mens de som tidligere kom inn med milde til moderate plager risikerer å ikke få hjelp. I den kommunale helsetjenesten er det akutt mangel på psykologer. Ved å benytte seg av vår tjeneste, vil kommunene enklere kunne tilby et godt, trygt og mye mer tilgjengelig tilbud til sine innbyggere, sier psykolog Oshadie Samarkoon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hos Eyr psykolog er det kort ventetid og kun autoriserte norske psykologer som kan hjelpe.
Hos Eyr psykolog er det kort ventetid og kun autoriserte norske psykologer som kan hjelpe.
Last ned bilde

Lenker

Om Eyr

Eyr
Eyr
Kongens 12
0153 Oslo

+47 98 21 83 15https://www.eyr.md

Legene på mobil

Snakk med legen når og hvor det passer deg. Med Eyr tar du legetimen på mobil - raskt, enkelt og sikkert. 
Tidsklemma er noe de fleste kjenner på av og til. Gjennom vår videoløsning kan du snakke med en lege når og hvor det måtte passe deg. Enten det er hjemme i sofaen, i senga, på kontoret, hytta eller i utlandet. Alle våre leger er erfarne allmennleger som jobber som fastleger eller legevaktsleger i Norge. 
Over 1 million nordmenn har oss gratis gjennom sin forsikring - er du en av dem?