Universitetet i Bergen (UiB)

Vil kombinere bærekraft og arbeidsliv i utdanningen

Del
Hvordan kan bærekraftsmålene og arbeidslivsrelevans kombineres i høyere utdanning? Dette er en av mange ting som tas opp på den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen der blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltar.
SDG-konferansen i Bergen 2021
SDG-konferansen i Bergen 2021

På den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen er det overordnete temaet hvordan arbeidet med bærekraftsmålene vil bli påvirket av den pågående koronapandemien, spesielt økende global ulikhet. Særlig vil det bli diskutert hva akademia kan tilby beslutningstakere av kunnskap og forskning for å bidra til et fortsatt kritisk engasjement rundt målene og FNs 2030-agenda.

I sin åpningstale vil utenriksminister Ine Eriksen Søreide ha dette som utgangspunkt og hvordan Norge kan bruke sin rolle som medlem av FNs sikkerhetsråd for å bidra til fred og stabilitet i verden, ikke minst i forhold til bærekraftsmålene.

– Det å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer er Norges fremste utenrikspolitiske interesse, fordi det er så avgjørende for vår sikkerhet, økonomi og velferd, sa utenriksministeren til Stortinget i desember.

Hun pekte i denne talen på fire temaområder Norge vil prioritere spesielt i sikkerhetsrådet og hvor oppnåelse av bærekraftsmålene er sentrale: Fredsdiplomati, inkludering av kvinner, beskyttelse av sivile og klima og sikkerhet.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter og ulikheter. Oppfølging av Paris-avtalen og rask reduksjon av klimagassutslipp er det mest effektive verdenssamfunnet kan gjøre for å redusere det fremtidige konfliktpotensialet fra klimaendringene, sa Eriksen Søreide til Stortinget.

Dette er også tema hun vil ta opp på Bærekraftskonferansen i Bergen, for å understreke den viktige rollen kunnskap og forskning spiller for en felles fredelig fremtid.

Glad for statsrådsengasjement

Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen (UiB) er glad for utenriksministerens engasjement for å trekke universiteter og høyskoler inn med sin kunnskap for en bedre verden.

– Vi har senest sett hvordan vaksinenasjonalisme har bidratt til manglende solidaritet i verdenssamfunnet, sier UiB-rektoren. – Dette er en urovekkende utvikling, der vi alle må bidra med økt kunnskap for å finne gode felles løsninger. Forskningens iboende kritiske natur er et vesentlig bidrag i arbeidet med å finne løsninger for en felles fremtid.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim besøker i år konferansen for andre gang. Denne gang bidrar han i en workshop arrangert av UiB og UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, som har over 250 medlemmer bare her i landet.

Denne våren kommer Regjeringen med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og en stortingsmelding om arbeidslivrelevans i høyere utdanning. Kan det økte fokuset på bærekraft og arbeidslivsrelevans hos norske universiteter og høyskoler sees i sammenheng?

– Regjeringen har et tydelig mål om å legge til rette for et bedre samarbeid mellom utdanning, næringslivet og offentlig sektor. Forskning og ny kunnskap er helt avgjørende for å løse de store globale samfunnsutfordringene og nå målene både i Parisavtalen og bærekraftsmålene. Dagens studenter skal finne morgendagens løsninger, så det å gi dem en god utdanning er helt avgjørende, sier Henrik Asheim.

Bærekraft sentralt i utdanninger

De to arrangørene er opptatt av å finne løsninger på hvordan akademia og arbeidsliv kan arbeide tettere sammen, blant annet i form av praksisplasser for studenter.

– Fremtidens næringsliv skal formes, ledes og utvikles av de som utdannes i dag. Derfor er det helt essensielt at bærekraft er en sentral del av utdanningsløpet, og at dagens studenter får med seg de nødvendige verktøyene til å ta fatt på denne store oppgaven, både fra skolebenken og fra relevante praksisopphold, sier Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge.

Samtidig er det et økende ønske blant studenter om at arbeidslivspraksis i større grad må være innrettet på bærekraftige løsninger.

– Dette er noe vi allerede tilbyr i flere av våre studieemner og nå utvikler vi dette videre i form av en rekke nye studietilbud, sier UiB-rektor Hagen og fortsetter: – Ikke minst oppretter vi fra høsten en ny tverrfaglig mastergrad i bærekraft og tilbyr i 2022 et unikt studietilbud om bord på seilskuten Statsraad Lehmkuhl, som foretar en 18 måneders jordomseiling kalt One Ocean. Her vil fokus være på bærekraftsmålene og koblingen mellom forskning og utdanning for å nå målene. Det blir litt av et tokt!

FAKTA

Bærekraftskonferansen i Bergen

  • På Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) møter forskere og studenter representanter fra politikk, næringsliv, sivilsamfunnet, kulturliv, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, m.fl. til diskusjon om FNs 2030-agenda.
  • 2021-konferansen er den fjerde i rekken og har tema «The SDG After the Crisis».
  • Konferansen finner sted 10.-12. februar 2021.
  • Konferansen arrangeres av den nasjonale komiteen for 2030-agendaen i sektoren.
  • Les mer om konferansen her (på engelsk).

Bilder

SDG-konferansen i Bergen 2021
SDG-konferansen i Bergen 2021
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom