Finansforbundet

Krever bedre skatteregler for ansattes medeierskap

Del
- Regjeringen må legge bedre til rette for at ansatte kan gå inn på eiersiden i egen bedrift. Dagens skatteregler er ikke gode nok til å stimulere til dette, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen. Hun mener at ansattes medeierskap løfter produktiviteten og demper ulikhetene, men at insentivene mangler.

En fersk rapport som NyAnalyse har utarbeidet for Finansforbundet belyser virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i. Noe av bakteppet er den stadig skjevere fordelingen av verdiskapingen mellom ansatte og eiere i flere næringer, noe som bidrar til økende inntektsforskjeller.  Medeierskap kan være et virkemiddel for en jevnere fordeling ved at kapitalen spres på flere hender.

 - Vi bør stimulere til medeierskap i mye større grad. Spesielt kollektive medeierskapsmodeller kan være et godt supplement til den nordiske modellen med sterke fagforeninger og høy grad av medbestemmelse. Men i Norge mangler vi både lovramme og insentiver for det, sier Mathisen.

 Også insentiver for direkte, personlig eierskap bør styrkes. - Regjeringen skal ha skryt for å ha utvidet ordningen med skattefri rabatt for ansattaksjer, sist i statsbudsjettet for 2021. Men det er ikke nok. Beløpsgrensene er forholdsvis lave og ordningen er lite brukt, sier Mathisen. - I tillegg til en ytterlig utvidelse av beløpsgrensene foreslår vi å utsette tidspunktet for skattelegging og å skattlegge fordelen ut over rabattgrensen som kapital i stedet for lønn. Dette vil gi en betydelig forbedring av ordningen. 

Et overveldende antall internasjonale studier viser at bedrifter med ansatte på eiersiden har betydelig høyere produktivitet sammenliknet med konvensjonelle bedrifter. Ansatteide bedrifter viser seg dessuten å ha bedre innovasjons- og omstillingsevne, og å være mer motstandsdyktige i krisetider. 

– I kjølvannet av pandemien må vi tenke nytt. Når medeierskap kan bidra til at vi skaper mer og fordeler likere, er tiden inne for å stimulere til det. Alle vinner på det. Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler, sier forbundslederen.

Nøkkelord

Kontakter

Om Finansforbundet

Finansforbundet
Finansforbundet
Dronning Eufemiasgate 16
0191 Oslo

22 05 63 00http://www.finansforbundet.no

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi representerer 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter og er tilsluttet YS.

Følg pressemeldinger fra Finansforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Finansforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Finansforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom