Gjensidigestiftelsen

Gir 54 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten

Del
De siste dagers hendelser har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Nå får organisasjonene en etterlengtet støtte gjennom en gave på 54 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell. – Gaven muliggjør et enestående løft, sier Bente Asphaug, daglig leder i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum).
Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp.
Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp.

Frivillige redningsmannskaper har i mer enn 50 år vært en kritisk del av norsk beredskaps- og redningstjeneste. I nært samarbeid med politiet og Hovedredningssentralen har de i løpet av disse årene lett etter, og funnet, tusenvis av savnede og reddet hundrevis av liv. Dette er oppgaver det offentlige selv ikke har kapasitet til å utføre, samtidig som de frivillige i stor grad dekker kostandene selv.

– Våre mannskaper stiller alltid opp når de som trenger det mest er i nød. Samtidig har vi et stort etterslep på materiellsiden. Vi trenger riktig, egnet og godt utstyr til våre frivillige redningsmannskaper. Eksempelvis har vi 4500 nødnett-terminaler for lite og frykter at liv kan gå tapt. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen kun bevilget midler til å kjøpe 125 nye nødnett-terminaler, i tillegg til drift av disse, til frivilligheten. Det kritiske behovet for nødnett-terminaler er 1400, altså mer enn ti ganger så stort, sier Asphaug. Hun legger til at nødnettsamband er avgjørende når det gjelder samvirke mellom frivillige redningsmannskaper, politi, helse og brann. Kommunikasjon og god samhandling er helt avgjørende når det står om liv.


Frivillige betaler av egen lomme for å redde liv

– I dag må veldig mange redningsmannskaper selv kjøpe kritisk utstyr for å kunne være med å redde liv. Det kan ikke være riktig at frivillige organisasjoner selv skal måtte betale for å utføre dette viktige samfunnsoppdraget. Vi er helt avhengige av at det offentlige dekker abonnementskostnadene og FORF-medlemmenes driftskostnader knyttet til nødnettsystemet. Nå har myndighetene en unik mulighet til å tre inn i dette prosjektet slik at det blir et trepartssamarbeid mellom FORF, Gjensidigestiftelsen og staten, til beste for norsk redningstjeneste og Norges befolkning, sier Asphaug.

Vil bidra til et varig løft

– Vi har over lang tid arbeidet med en satsing på den frivillige redningstjenesten. Oppdragene øker i omfang og kompleksitet, og vi har registrert bekymringen over at frivillige redningsmannskaper blant annet mangler nødvendig, egnet og godt teknisk utstyr. Det svekker hele den frivillige redningstjenesten og beredskapen i Norge. Derfor har vi bevilget 54 millioner kroner til FORF for å bidra til et tryggere samfunn gjennom videreutvikling av redningstjenesten. Det vil gi et varig løft for de frivillige redningsmannskapene som den norske redningstjenesten er så avhengig av. For å få best mulig effekt av gaven, håper også vi at myndighetene nå tar det ansvaret de faktisk har ved å dekke abonnementskostnadene for nødnett-terminalene, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

Må kunne håndtere morgendagens utfordringer

Midlene fra Gjensidigestiftelsen skal bidra til en helhetlig styrking av de frivillige ressursene i Norge slik at mannskaper over hele landet er best mulig rustet til å håndtere morgendagens mange utfordringer. Gaven på 54 millioner kroner skal blant annet investeres i:

• innkjøp av utstyr og materiell

• kompetansehevende tiltak (inkludert øvelser)

• forsøksvirksomhet og innovasjon

• rekrutteringsarbeid

Nøkkelord

Bilder

Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp.
Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp.
Last ned bilde
Foto: Røde Kors Hordaland
Foto: Røde Kors Hordaland
Last ned bilde

Om Gjensidigestiftelsen

Dette er FORF

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning, enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer. De syv store frivillige organisasjonene i redningstjenesten som inngår i FORF er:

Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norsk Grotteforbund, Norsk Radio Relæ Liga, Speidernes Beredskapsgruppe, NLA Flytjeneste og Norske redningshunder.

 

Dette er Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62,24 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

 

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2020 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,7 milliarder kroner til omtrent 8500 ulike prosjekter for å skape gode liv i et trygt samfunn.

 

Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye