Kystverket

165 millioner plastkuler er fjernet fra norske strender

Del
Nærmere 800 steder og tusenvis av kilometer er saumfart, og 3,5 tonn plastpellets er tatt opp siden mai. Ryddeaksjonen avsluttes nå for vinteren, men fortsetter til våren dersom det trengs.
En stor innsats er lagt ned for å få fjernet de små plastkulene fra kystområdene, og rundt 1000 rydde-dagsverk er gått med siden starten av aksjonen i mai. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
En stor innsats er lagt ned for å få fjernet de små plastkulene fra kystområdene, og rundt 1000 rydde-dagsverk er gått med siden starten av aksjonen i mai. Foto: Stig Nordaas/Kystverket

Norges største utslipp av plastpellets: I vinter havnet 13,2 tonn plastpellets i sjøen i Skagerak, og siden mai har Kystverket ledet en statlig aksjon for å rense kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet for de små plastkulene. Områder i Østfold og Vestfold ble hardest rammet.

Nå er over en fjerdedel av utslippet funnet og fjernet, og Kystverket er godt fornøyd med aksjonen.

– 3,5 tonn er det offisielle tallet som er rapportert inn i løpet av aksjonen. Men vi vet at både foreninger og privatpersoner plukket en god del pellets før vi opprettet aksjon, og parallelt med aksjonen. Det reelle tallet er derfor sannsynligvis høyere, tror Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Forventer nye funn
Aksjonen går nå inn i en roligere periode.
– Vi har ryddet de aller fleste innrapportere funnene og setter aksjonen litt på pause fram til våren. Vi forventer at det dukker opp nye påslag i løpet av vinteren, og vi har definert en del steder med store og gjentakende funn som vi holder øye med. Men for å kunne rydde effektivt er vi avhengige av godt og tørt vær. En rekke steder vil derfor bli befart på nytt til våren, forklarer han.

Takker publikum
Plastpellets-aksjonen har skapt stort engasjement blant privatpersoner.
– Størstedelen av funnstedene har kommet inn som tips fra publikum. Det betyr at kunne jobb mer effektivt og befare framfor å lete. Det har vært til stor hjelp for aksjonen og vi ønsker å takke alle som har engasjert seg, sier Bergstrøm.

Kommer du over større mengder pellets i vinter, kan du fortsatt sende inn tips her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/utslipp-av-plastpellets-i-oslofjorden/

Gode samarbeidspartnere
Samarbeidet med IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) har gjort det mulig å befare et stort antall lokasjoner gjennom aksjonen, til sammen 782 posisjoner. I hovedsak har IUA befart, lokalisert plastpellets og ryddet mindre funn. Rydding av større funn har blitt organisert gjennom Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Tar ansvar
Utgiftene til opprydningen dekkes av rederiet som er ansvarlig for utslippet, Sea-Cargo og deres forsikringsselskap Gard.

– Vi har et tett og godt samarbeid med Sea-Cargo, som har engasjert Oslofjordens Friluftsråd for å koordinere selve ryddearbeidet. Vi er glade for at rederiet har tatt et stort ansvar for å rydde opp. De har kjøpt inn utstyr, bidratt til å utvikle nye metoder for å få opp pellets så raskt og effektivt som mulig, og ansatt en egen person til å følge opp, sier Rune Bergstrøm.

Nyttige erfaringer
– Den statlige delen av aksjonen har så langt kostet rundt 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer utgiftene som OF har hatt for å koordinere rydding, så det totale beløpet er nok langt større, sier Bergstrøm. OF fortsetter å rydde marint avfall gjennom vinteren, inkludert plastpellets.

– Gjennom plastpellets-aksjonen har vi blitt kjent med helt andre aktører enn de som vi vanligvis samarbeider med, blant annet organisasjoner som jobber «profesjonelt» med strandrydding. Det er nyttige erfaringer som vi tar med oss til kommende aksjoner, også innen oljevern, sier Bergstrøm.

FAKTA:

Per 10.11.2020 er det tatt opp totalt 6044,3 liter plastpellets (ca 3,5 tonn, eller 165 000 000 pellets)

Østfold IUA:                          4543,2 liter
Vestfold IUA:                        1209,2 liter
Oslo IUA:                              80,1 liter
Buskerud IUA:                     0 liter
Telemark IUA:                      39,4 liter
Aust-Agder IUA:                  170,4 liter

(Det er i tillegg plukket opp over seks tonn annet plastavfall - betalt av rederiet Sea-Cargo)


Total 782 funn er registrert
i kartløsningen «Kystinfo Beredskap». Her kan man se alle stedene hvor det er registrert funn, hvor det er ryddet, eller hvor opprydning pågår: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier

  • Størsteparten av posisjonene (550) er innmeldt fra publikum. Nesten alle er befart av IUA-ene (sammen med Kystverket).
  • Det er utført arbeid på 374 enkeltfunn.
  • 111 områder har krevd større innsats med egne arbeidslag.
  • Kun åtte av disse områdene gjenstår i Østfold.
  • Det er utført om lag 1000 rydde-dagsverk

Nøkkelord

Kontakter

Rune Bergstrøm, aksjonsleder i Kystverkets beredskapsavdeling
Tlf: 47462153

Bilder

En stor innsats er lagt ned for å få fjernet de små plastkulene fra kystområdene, og rundt 1000 rydde-dagsverk er gått med siden starten av aksjonen i mai. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
En stor innsats er lagt ned for å få fjernet de små plastkulene fra kystområdene, og rundt 1000 rydde-dagsverk er gått med siden starten av aksjonen i mai. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Last ned bilde
Over en fjerdedel av plastpellets-utslippet er nå funnet og fjernet fra kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Over en fjerdedel av plastpellets-utslippet er nå funnet og fjernet fra kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Last ned bilde
For å rydde plastpellets mest mulig effektivt er man avhengig av godt og tørt vær. Derfor tar ryddeaksjonen nå en pause fram til våren. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
For å rydde plastpellets mest mulig effektivt er man avhengig av godt og tørt vær. Derfor tar ryddeaksjonen nå en pause fram til våren. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Last ned bilde
Plastkulene er mellom 2 og 4 millimeter store, og vil etter hvert brytes ned til mikroplast. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Plastkulene er mellom 2 og 4 millimeter store, og vil etter hvert brytes ned til mikroplast. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Last ned bilde
En del plastpellets har gravd seg inn i vegetasjonen og kan være vanskelig å få fjernet. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
En del plastpellets har gravd seg inn i vegetasjonen og kan være vanskelig å få fjernet. Foto: Stig Nordaas/Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom