NGINGINGINGI

FRA NGI, NILU, NIVA OG IFE: Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

Del
NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene.
Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI) vil utrede modeller for mulig instituttsamarbeid. Foto: NIVA
Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI) vil utrede modeller for mulig instituttsamarbeid. Foto: NIVA

– NGI (Norges Geotekniske Institutt), NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og Institutt for energiteknikk (IFE) har det siste året hatt jevnlige møter for å finne ut om det er grunnlag for sterkere faglig samarbeid, forteller Kari Nygaard, administrerende direktør for NILU.

Nå vil instituttene utrede ulike modeller for mulig samarbeid, som spenner fra en tverrfaglig samarbeidsgruppe til et felles forskningskonsern.

– Samfunnet står overfor store utfordringer som krever tverrfaglige og nye løsninger. De fire instituttene har i mange år arbeidet med å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene knyttet til klima, energi, miljø og utbygging av infrastruktur, sier administrerende direktør for IFE, Nils Morten Huseby.

Lederne for forskningsinstituttene vektlegger hvordan store samfunnsutfordringer henger sammen og krever tverrfaglige løsninger.

– Instituttene vil derfor utrede om det finnes nye måter som vi kan jobbe sammen på, slik at vi sammen med våre oppdragsgivere og kunder kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene som vi står overfor, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Innen 1. juli 2021 vil de fire instituttene ta stilling til om de ønsker å fortsette eller avslutte drøftelsene.

– I dag ligger det ingen forpliktelse i den avtalen vi har inngått ut over å utrede grundig ulike modeller for mulig samarbeid og hvilke fordeler og ulemper ulike modeller kan innebære. I prosessen fram til nå har vi hele tiden hatt tett dialog med våre respektive styrer og de ansatte. Det vil vi ha også videre i prosessen, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.

Se også artikkel i Khrono.

Om NGI:
NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel, Miljøteknologi, Offshore energi og Naturfare. NGI utvikler bærekraftige løsninger og teknologi som sikrer at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn.

Kontaktpersoner NGI:
Lars Andresen, adm.dir NGI: 922 99 863
Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver NGI: 997 97 113


Om IFE:
Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.

Kontaktpersoner IFE:
Nils Morten Huseby, adm.dir: 905 44 545
Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør: 930 22 096

Om NILU:
NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.

Kontaktpersoner NILU:
Administrerende direktør Kari Nygaard, tlf. 930 93 892
Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, tlf. 416 12 181

Om NIVA:
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

Kontaktpersoner NIVA:
Greta Bentzen, administrerende direktør: 911 54 937
Gunnar Omsted, seniorrådgiver, medier og formidling: 936 54 386 / gunnar.omsted@niva.no

Nøkkelord

Bilder

Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI) vil utrede modeller for mulig instituttsamarbeid. Foto: NIVA
Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI) vil utrede modeller for mulig instituttsamarbeid. Foto: NIVA
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Gjennom årene har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og internasjonale eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, og utenlandskontorer med geoteknisk laboratorium i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

NGI ble formelt opprettet 1. januar 1953, underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). I 1985 ble NGI omgjort til en selvstendig stiftelse. Driftsvirksomheten (forskning og rådgivning) ble 1. januar 2024 overført til Norges Geotekniske Institutt AS, et aksjeselskap som eies 100 % av stiftelsen NGI.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye