Mattilsynet

Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India

Del
Mattilsynet er varslet om at sesamfrø fra India kan være forurenset av plantevernmiddelet etylenoksid. Produktene er distribuert i Norge og flere andre EU-land.
Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).

-Etylenoksid er antatt å være kreftfremkallende og stoffet skal ikke være til stede i mat og fôr som omsettes. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.  

Det var belgiske myndigheter som har varslet resten av EU og Mattilsynet om at det har blitt funnet høye verdier av etylenoksid i ett parti med sesamfrø importert fra India. Noe av dette er importert til Norge.   

Mattilsynet har varslet virksomheter som er involvert. Virksomhetene arbeider med å spore produktene og vil trekke/tilbakekalle aktuelle produkter fra markedet. Produkter som tilbakekalles/trekkes fra markedet skal destrueres. 

Sesamfrø blir brukt i ulike produkter. Det arbeides med å finne ut i hvilke produkter hvor forurensede sesamfrø kan være brukt, og Mattilsynet samarbeider med virksomhetene og EU om dette.  

I dette tilfellet er etylenoksid blitt brukt for å hemme vekst av Salmonella under lagring av sesamfrø i India. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lave grenseverdi for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes. Funnene av etylenoksid i det aktuelle paritet er langt over grenseverdien. EU/EØS jobber videre med å få på plass strengere kontroll av sesamfrø fra India.   

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Last ned bilde
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom