Avinor

Luftfartsbransjen med ambisiøst mål: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050

Del
Norsk luftfart skal være verdensledende på klimaløsninger. Det er målsettingen i en fersk rapport fra en samlet norsk luftfartsbransje.

For første gang har SAS, Widerøe, Norwegian, Avinor, LO og NHO Luftfart gått sammen om å sette et felles utslippsmål, og et veikart for å nå målet: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Dette innebærer at det på ruteflygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.

– Med dette signaliserer vi en tydelig ambisjon, og vi forplikter oss alle til en rekke endringer de neste tiårene. For å få det til er vi også avhengige av et fortsatt tett samarbeid med myndighetene, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Han viser til at hele samfunnet – inkludert luftfart – må redusere klimagassutslippene dersom irreversible klimaendringer skal forhindres. Norge uten luftfart er nesten ikke tenkbart, og luftfarten skal være en del av løsningen for å nå målene satt i Paris-avtalen.

– Til tross for at vi er hardt rammet av koronapandemien, har ikke dette endret vår ambisjon om å redusere klimagassutslippene, sier Falk-Petersen

Luftfarten vil være pådriver – inviterer myndighetene til partnerskap

Norsk luftfart vil strekke seg langt for å nå målene som er satt. Bransjen investerer i nye energieffektive fly og er pådriver for å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsløsninger. Samtidig fases det inn bærekraftige drivstoff og luftrommet effektiviseres.

– For å nå bransjens ambisiøse mål er det ikke bare én løsning, men flere tiltak må til med effektive virkemidler fra myndighetene. I SAS tar vi vår del av ansvaret og samarbeider blant annet med Airbus for å utvikle lav- og nullutslippsfly, og vil fylle biodrivstoff tilsvarene alle innenriksflygninger i Skandinavia innen 2030, sier Kjetil Håbjørg, konserndirektør i SAS.

– Politikerne må sørge for forutsigbare rammevilkår og så er det opp til markedsaktørene å bestemme hvilke klimavennlige teknologier som skal utvikles, produseres og tas i bruk. Omstillingen må gjøres kostnadseffektiv og lønnsom, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

Det legges vekt på at man trenger en betydelig satsing på forskning, utvikling og fungerende markeder for å sikre bærekraftige drivstoff, elektrifiserte fly og utvikling av hydrogenteknologi.

– Teknologiutvikling tar tid, men Norge har nå muligheten til å ta en ledende rolle internasjonalt. Vi foreslår at det opprettes en regelmessig møteplass mellom myndighetene og luftfartsbransjen, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Vil bli først ut med kommersielle elektrifiserte fly

Bransjen er opptatt av at offentlig sektor legger til rette for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart.

– Vi har klare ambisjoner om å bytte ut kortbaneflåten vår med nullutslippsfly. Det norske kortbanenettet er som skreddersydd for dette, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

En omstilling til fossilfri luftfart kan skape arbeidsplasser i hele Norge.

– Vi er glade for å være med på å planlegge en klimavennlig luftfart. Vi påvirker politisk, og vi har den industrielle kunnskapen som trengs. Her er det store muligheter, ikke minst for etablering av norske arbeidsplasser, sier Peggy Hessen Følsvik, leder i LO Luftfart.

Roser bransjen og kutter flypassasjeravgiften for null- og lavutslippsfly

Samferdselsminister Knut Arild Hareide startet med å berømme Avinor, SAS, Widerøe, Norwegian, LO og NHO Luftfart for det arbeidet som har blitt gjort   

– Ikke minst at dere har gjort det i en tid som er utrolig krevende for luftfarten, så viser dere likevel hvor viktig miljø- og klimaarbeidet er ved å prioritere dette arbeidet, sier han.

Hareide kunne også komme med en nyhet til bransjen: Regjeringen vil kutte flypassasjeravgiften for flyreiser med null- og lavutslippsfly og dette ligger inne i neste års statsbudsjett.  

– Vi ønsker å gjøre noe av det samme som vi har lykkes med i elbil-politikken, og bruke noen av de samme virkemidlene for luftfarten.  Dette vil ikke ha så stor effekt i 2021, men signalet er veldig tydelig fra myndighetene: Vi fjerner avgiftene for å sikre null- og lavutslippsfly og sier tydelig hvilken vi retning vi ønsker at dette skal gå i, sa Hareide.

Les hele rapporten i lenken nedenfor.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom