Husbanken

Flere kan beholde boligen med startlån til refinansiering

Del
Koronasituasjonen har medført at mange har fått redusert inntekt. Dermed øker risikoen for at flere kan komme til å få betalingsproblemer og miste boligen på tvangssalg. Startlån til refinansiering fra kommunene kan bidra til å begrense omfanget av en slik negativ utvikling.
Husstander med betalingsproblemer kan få hjelp til beholde boligen sin gjennom startlån.
Husstander med betalingsproblemer kan få hjelp til beholde boligen sin gjennom startlån.

Husbanken har fått informasjon fra kommuner om at saksbehandlere ved boligkontorene blir kontaktet av husstander med betalingsproblemer, som har forsøkt å finne en løsning uten resultat, og er i ferd med å miste sin bolig.

Startlån kan være en viktig del av løsningen for mange, men ikke alle kommuner har tatt i bruk startlån til refinansiering. En medvirkende årsak kan være at saksbehandlere kan oppleve det vanskelig å bruke startlån til refinansiering når husstanden har stor gjeld og usikker inntekt.

- I en del tilfeller er refinansiering den eneste måten man kan hindre at en familie blir stående på gata, med en tyngende restgjeld. Dette vil ofte føre til høyre kostnader for familien og samfunnet på sikt. Gode løsninger med startlån kan bidra til lavere utgifter og bedre økonomi for familien, samtidig som samfunnet kan spare penger på sikt, sier Edle Holt, seniorrådgiver i Husbanken.

Forventer flere søknader – kommunene kan fortsatt søke om midler fra Husbanken

Flere kommuner meldte i vår behov for startlånsmidler til refinansiering utover høsten.

- Så langt viser ikke statistikken over søknader til kommunene noen økning i antall søknader om startlån til refinansiering, men Husbanken regner det som sannsynlig at det kan komme en økning i månedene som kommer, sier Holt.


Figuren viser utviklingen i antall søknader til kommunene om startlån til kjøp av bolig og refinansiering fra januar til august.


Husbanken har fortsatt penger igjen på utlånsbudsjettet for 2020, og oppfordrer kommuner som har behov for flere midler til startlån til å søke nå. Informasjon om hvordan man søker om startlånsmidler og lenker til den elektroniske søknadsløsningen ligger på husbanken.no

Finn hjelp til saksbehandlingen på veiviseren.no

Husbankens erfaring basert på tilbakemeldinger fra kommunene tilsier at startlånssaksbehandlere i kommunene må ha tett samarbeid med gjeldsrådgivningstjenesten for å finne gode løsninger ved hjelp av startlån. På nettstedet veiviseren.no er det publisert informasjon fra Husbanken og NAV som gir saksbehandlere i kommunene nyttig hjelp til saksbehandlingen.

Helt overordnet, må saksbehandler og husstanden analysere husstandens økonomi og vurdere:

  • Helhetlig tilnærming – risikodempende tiltak​
  • Samarbeid med gjeldsrådgivnings-tjenesten​
  • Finne løsninger med startlån

Detaljert informasjon om hvordan saksbehandler kan gå fram, er beskrevet to arbeidsprosesser på veiviseren.no​​:


Et godt eksempel: Familie i Bodø klarte det

På et webinar om refinansiering med startlån som Husbanken arrangerte 2. september, presenterte Bodø kommune et eksempel der de har brukt startlån til refinansiering for å hjelpe en ungt par med to barn under skolealder som var i ferd med å miste sin bolig.

Paret har utdanning på videregående skole-nivå, er i fast jobb og eier boligen sammen. Familien har i overkant av 1 million kr i usikret gjeld. ​Økonomien ble kartlagt med bistand fra gjeldsrådgivningstjenesten. Familien har fått hjelp til å gjennomgå den økonomiske situasjonen, fått oversikt over sin gjeld, og fått veiledning og hjelp til å inngå nedbetalingsavtaler med kreditorene. Deler av gjelden er refinansiert ved hjelp av startlån, familien beholder boligen og får betraktelig lavere utgifter og en bedre hverdag.

Ytterligere informasjon om eksempelet fra Bodø og annen nyttig informasjon om startlån til refinansiering finner du i opptaket fra webinaret 2.9.

Opptak av Husbankens webinar om startlån til refinansiering 2. september.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Husstander med betalingsproblemer kan få hjelp til beholde boligen sin gjennom startlån.
Husstander med betalingsproblemer kan få hjelp til beholde boligen sin gjennom startlån.
Last ned bilde
Søknader om startlån 2020
Søknader om startlån 2020
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom