Mattilsynet

Bekreftet funn av skrantesjuke på Hardangervidda

Del
Det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er første gang den klassiske, og smittsomme, varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella.
Slik så slakteplassen ut før Mattilsynet og Statens Naturoppsyn fjernet slakteavfall og vegetasjon. Foto: Mattilsynet
Slik så slakteplassen ut før Mattilsynet og Statens Naturoppsyn fjernet slakteavfall og vegetasjon. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Etter skrantesjuke første gang ble påvist i Norge i 2016, har norske myndigheter hatt et ambisiøst mål om å bli kvitt denne alvorlige dyresykdommen.

– Siden 2016 har det blitt lagt ned en omfattende innsats av myndigheter, jegere, bønder, villreinforvaltning og mange andre for å hindre videre spredning av skrantesjuke. Dette gjør vi for å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden, sier Godal.

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis. Sykdommen er dødelig for dyr, men har ikke blitt påvist hos mennesker. Det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden, godkjenner Mattilsynet ikke at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Viktig informasjon til jegere på Hardangervidda

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet. Jegerne må også være flinke til å grave eller stene ned slakterestene. Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jeger. Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere i dette området.

Hva skjer framover?

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt bukken. Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene fra dyret som kan inneholde smitte.

I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres fremover, sier Godal.

Jegere bidrar til et omfattende kartleggingsprogram

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt.

– Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast, sier Ingunn Midttun Godal.

Da skrantesjuke ble oppdaget i Norge i 2016, var det det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden den gang har det blitt bygget opp mye kunnskap og kompetanse om sykdommen i Norge. Denne kompetansen og kunnskapen er svært viktig for den videre håndteringen av sykdommen.

Fakta om skrantesjuke

Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har sjukdommen opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til syv tilfeller hos elg og én hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr (atypisk skrantesjuke). Denne varianten anses som ikke smittsom mellom dyr. Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom for hjortedyr, men er aldri påvist hos mennesker.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les mer om skrantesjuke på Hjorteviltportalen.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Slik så slakteplassen ut før Mattilsynet og Statens Naturoppsyn fjernet slakteavfall og vegetasjon. Foto: Mattilsynet
Slik så slakteplassen ut før Mattilsynet og Statens Naturoppsyn fjernet slakteavfall og vegetasjon. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye