Mattilsynet

Nå kan næringen vurdere Mattilsynet på SMS

Del
Fra 15. september starter Mattilsynet med brukerundersøkelser på SMS etter inspeksjoner. – Vi skal lytte til hvordan de vi fører tilsyn med opplever inspeksjonene våre. Det er nyttig informasjon for oss for at vi skal kunne utvikle Mattilsynet i riktig retning fremover, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

Fra midten av september vil den vi har møtt på inspeksjon få tilsendt en SMS med fire spørsmål vi ønsker at de skal svare på i etterkant av inspeksjonen. Det gjelder enten vi har ført inspeksjon på en gård, et oppdrettsanlegg, et gatekjøkken eller hjemme hos en hundeeier.

– God kommunikasjon og dialog med de vi er på inspeksjon hos er viktig. Vi jobber for å gjøre det enklere å gjøre rett for alle vi fører tilsyn med. Svarene fra brukerundersøkelsen skal vi bruke til å forbedre oss og vurdere om det er behov for endringer i måten vi arbeider på, sier Ingunn Midttun Godal.

Dette er spørsmålene de vi har vært på inspeksjon hos vil få:

  • Ved starten av tilsynet, ga vi deg informasjon om hva vi skulle se på?
  • Ved avslutningen av tilsynet, forklarte vi hva vi hadde observert?
  • Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med gjennomføringen av dette tilsynet?
  • I hvilket fylke ble tilsynet gjennomført?

– Undersøkelsene vi sender ut vil være anonymisert og kan derfor ikke spores tilbake til den som svarer på undersøkelsen. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig vil bruke 2 minutter på å gjøre Mattilsynet bedre ved å gi oss innspill på hva som er bra og hva som kan bli bedre med inspeksjonene våre, sier Godal.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom