Forskningsrådet

55 millioner til næringsrettet forskning på helseinnovasjon tilknyttet covid-19

Del
Ni nye helseinnovasjonsprosjekter vil gi ny kunnskap og ha betydelig verdipotensial for bedrifter og helsetjenesten både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger.

Helseforskning og innovasjon er svært viktig for å møte utfordringene ved pandemien, og Forskingsrådet har derfor hatt en hasteutlysning på problemstillinger knyttet til denne problematikken. 

–  Prosjekter på tvers av helsenæringen og helsetjenestene har sjelden vært mer aktuelle enn nå. Næringslivet i Norge har potensial til å både dekke behov i helsesektoren, i tillegg til å skape verdier og styrke internasjonal konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Viktig samarbeid 

Av 31 som søkte er det nå ni prosjekter som finansieres, og prosjektene har en varighet på 1-3 år. Helsenæringsmeldingen som nylig ble behandlet på Stortinget fremholder betydningen av samarbeid mellom den fremvoksende norske helseindustrien og den offentlige helsetjenesten. Offentlig-privat samarbeid er nå viktigere enn noen gang. 

–  Prosjektene som nå finansieres retter seg mot behov i offentlige helse- og omsorgstjenester for utvikling av forskjellige typer ny diagnostikk og avstandsoppfølging som skal føre til bedre og mer effektiv behandling og oppfølging av Covid-19 pasienter.  I tillegg vil prosjektene se på bedre samhandling og beredskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Samarbeid er ofte nøkkelen til suksess, og det er derfor veldig bra å se så mange spennende samarbeid sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti FahlvikStore og små bedrifter samarbeider her med både kommuner, helseforetak og andre offentlige institusjoner, og de jobber sammen med for å løse en av de virkelig store samfunnsutfordringene vi står ovenfor sier Fahlvik.   

Det er kommet inn gode søknader utover de Forskningsrådet kan finansiere, og Innovasjon Norge vurderer nå om enkelte av disse kan støttes av dem.  

Se liste over de godkjente prosjektene her 

Prosjekttittel 

Prosjektansvarlig 

 Innstilt beløp (i 1000)

Blood test to predict the severity of COVID-19 

AGE LABS AS 

6003 

Innføring av klinisk testet digital integrert oppfølging av polikliniske pasienter under og etter pandemi 

DIGNIO AS 

7878 

Development of a novel high-throughput COVID-19 antibody test 

GENTIAN AS 

8000 

Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift 

IMATIS AS 

5424 

An artificial intelligence platform to identify T cell targets for rapid response tests during pandemics: application to SARS-CoV-2 

NEC ONCOIMMUNITY AS 

7749 

Enkel og trygg pårørendekontakt 

NO ISOLATION AS 

4028 

 Utvikling av antistoffbasert teknologi for behandling av COVID-19-infeksjon 

NORIMUN AS 

4000 

SystemicPandemicRisk Management 

STEPCHANGE AS 

7638 

COVIdig- beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene 

TELLU IOT AS 

4232 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom