Husbanken

Ni studenter har fått masterstipend fra Husbanken

Del
Hvordan påvirkes flyktningers integrering i samfunnet av å eie egen bolig? Hvordan har boligpolitikken rettet mot vanskeligstilte i Oslo utviklet seg fra 1970 til 2020? Dette er blant temaene masterstudentene som har fått stipend fra Husbanken i 2020 skal belyse.
Ni masterstudenter har fått stipend til oppgaver som er relevante for Husbankens arbeidsfelt. Foto: Husbanken/Ricardofoto
Ni masterstudenter har fått stipend til oppgaver som er relevante for Husbankens arbeidsfelt. Foto: Husbanken/Ricardofoto

Husbanken gir hvert år stipend til masterstudenter ved norske utdanningsinstitusjoner som jobber med oppgaver med relevans for Husbankens arbeidsfelt. Målet er å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, boligsosial politikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. I tillegg til relevans for Husbankens arbeidsfelt, er studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse avgjørende for tildeling av stipend.

- Studentene har valgt temaer som er veldig relevante for det Husbanken jobber med og levert gode prosjektbeskrivelser. Husbanken ser fram til å få del i den kunnskapen studentene bringer til torgs gjennom arbeidet med masteroppgavene sine, sier seniorrådgiver Ingrid Lindebø Knutsen i Husbanken.

Et par smakebiter

Fra leie til eie - Flyktningfamiliers opplevelse i prosessen mot eiet bolig og betydningen av boligeierskap for integrering av innvandrerfamilier

Gjennom dybdeintervju med 5-6 innvandrerfamilier, i en eller flere kommuner, vil Signe Johansen Kirsebom, som studerer helse- sosial- og velferdsfag ved Universtetet i Sørøst-Norge, forsøke å belyse hvordan kommuner gjennom en planlagt boligkarriere kan bidra til god integrering. Johansen Kirsebom er opptatt av å få fram familienes egne erfaringer (brukerstemmen) og hva boligeie har å si for familiens økonomiske situasjon. Det er aktuelt å velge familier som har deltatt i Eie-først prosjekt.

Boligpolitikk rettet mot vanskeligstilte i Oslo kommune 1970-2020

Solveig Valkvæ studerer sosialt arbeid ved OsloMet. Hun skal undersøke utviklingen av boligpolitikken rettet mot vanskeligstilte i Oslo kommune fra ca. 1970 til 2020. Planen er å analysere hvilke aktører har vært sentrale og hva/hvem har vært de viktigste pådriverne? En problemstilling er hvordan tilgjengelig kommunal boligmasse (standard og tilgjengelighet) påvirker vanskeligstilte. Valkvæ vil gjennom dokumentanalyse og en gjennomgang av bystyremeldinger undersøke hvordan boligpolitikken har utviklet seg over tid, og hvilke muligheter og begrensninger politikken innebærer for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Studenter fra fem utdanningsinstitusjoner

De ni studentene som har fått tildelt stipend for 2020 er tilknyttet fem forskjellige studiesteder. Tre av dem studerer ved OsloMet, to ved Høgskolen i Innlandet, to ved Universitetet i Sørøst-Norge, en ved NTNU og en ved Universitetet i Agder.

Dette er alle studentene som har fått stipend og temaene de skal skrive om:

Student Oppgave/tema Studium/studiested
Heidi Alice Lundbakk Alternative boligløsninger - medvirkning og delvis selvbygging Master i eiendomsutvikling og -forvaltning, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
Ane Jemblie Monssen Verdsettelsesrabatt, bolig utover boligbehovet og investeringer Master in Public Administration, Høgskolen i Innlandet
Gina Karoline Lien Foreldreskap og bolig – Har startlån til egen bolig en effekt på familiedynamikken og familiens framtidsutsikter? Master i familiebehandling, OsloMet
Solveig Valkvæ Boligpolitikk rettet mot vanskeligstilte i Oslo kommune 1970-2020 Master i sosialt arbeid, OsloMet
Hildegunn E. Christensen City strategies of affordable housing: The approaches of Copenhagen and Oslo MA in International Social Welfare and Health Policy, OsloMet
Dana Kvietkute Behov og målgrupper for alternative boligløsninger - hvem er delefunksjoner og bofellesskap for? Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet
Signe Johansen Kirsebom Fra leie til eie. Flyktningefamiliers opplevelse i prosessen mot eiet bolig. Betydningen av boligeierskap for integrering av innvandrerfamilier. Master i helsefremmende arbeid, Universitetet i Sørøst-Norge
Guro Torhildsdatter Sosialt bærekraftig boligsammensetning. «Boligsosiale hensyn i plan» i nye Lindesnes kommune. Master i folkehelsevitenskap, Universitet i Agder
Elin Håkonsrud Juterud  Et hjem eller tak over hodet? Betydning av boforhold (her: kommunal bolig) for helse og foreldrerolle. Master i helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ni masterstudenter har fått stipend til oppgaver som er relevante for Husbankens arbeidsfelt. Foto: Husbanken/Ricardofoto
Ni masterstudenter har fått stipend til oppgaver som er relevante for Husbankens arbeidsfelt. Foto: Husbanken/Ricardofoto
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom