Bane NOR

Dobbeltsporutbygging på skinner igjen for Bane NOR

Del
Bane NOR gjenopptar konkurransene med entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.
Statsråd Knut Arild Hareide har gitt grønt lys for videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar. Her på riggen på Tangen med konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR
Statsråd Knut Arild Hareide har gitt grønt lys for videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar. Her på riggen på Tangen med konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte onsdag 1. juli anleggsområdet på Tangen, der det nye dobbeltsporet skal gå og den nye jernbanestasjonen skal ligge. Han var godt fornøyd med de forberedende arbeidene som er i rute i forhold til framdriftplanen.

Kontraktene som ble trukket i vår settes nå ut i markedet

Etter den midlertidige stansen tidligere i vår kunne Hareide nå fortelle at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sette i gang prosjektet så raskt som mulig, og med mål om å kunne ha byggestart i 2021.

I Bane NOR er vi klare til å gå ut med kontraktene i markedet igjen, og konserndirektør Utbygging, Stine Undrum, kvitterte ut med å opplyse at prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru blir lagt ut i løpet av uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli satt til 15. september.

– Vi setter stor pris på samferdselsministerens besøk. Dette er svært positivt, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi jobber også med kontraktene for Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt, og kommer tilbake til datoer for prekvalifisering over sommeren, sier Stine Undrum.

Hele strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika ses i sammenheng

Hareide opplyste også at regjeringen ønsker en samlet utbygging av strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika og at de ønsker å gi bevilgninger som sikrer rasjonell fremdrift. Utbyggingen vil gi langt kortere reisetid og hyppigere avganger mellom Oslo og Hamar, med moderne dobbeltspor på hele strekningen.

– Det er først når dobbeltsporet står klar til Åkersvika at vi får full effekt av den øvrige utbyggingen langs Dovrebanen, sier Undrum. Hun legger til at det er viktig for entreprenørene, togselskapene og kundene deres at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika kan gjennomføres på en forutsigbar måte.

Utbyggingen er en del av InterCity-satsingen som skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet. Det nye dobbeltsporet vil etter den nye planen kunne tas i bruk i 2027. For de reisende med toget betyr dette kortere reisetid på under én time mellom Hamar og Oslo. Det blir også flere avganger med to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og innsatstog. Dobbeltsporet sikrer også kapasitet for godstogene.

Nøkkelord

Kontakter

Stine Undrum
Konserndirektør Utbygging
Tlf. 975 29 310


Birgitte Langballe
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 909 90 729

Bilder

Statsråd Knut Arild Hareide har gitt grønt lys for videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar. Her på riggen på Tangen med konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR
Statsråd Knut Arild Hareide har gitt grønt lys for videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar. Her på riggen på Tangen med konserndirektør for Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Foto: Birgitte Langballe, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.