Møller Eiendom

Gammelt lagerbygg blir klimavinner

Del
Møller Eiendom har installert et gigantisk solcelleanlegg på taket av et gammelt lagerbygg – og fått leietakeren til å ta halve regningen på ni millioner kroner.
Sparer en halv mill. Klima- og energiminister Sveinung Rotevatn åpnet tirsdag solcellepanelet som Møller Eiendom har installert på taket til MaskeGruppen. Her med Andreas Jul Røsjø, leder Møller Eiendom (t.v.) og Per Gundersen, leder MaskeGruppen (t.h.). Foto: Justine Omberg.
Sparer en halv mill. Klima- og energiminister Sveinung Rotevatn åpnet tirsdag solcellepanelet som Møller Eiendom har installert på taket til MaskeGruppen. Her med Andreas Jul Røsjø, leder Møller Eiendom (t.v.) og Per Gundersen, leder MaskeGruppen (t.h.). Foto: Justine Omberg.

-Dette er et spleiselag mellom oss og vår leietaker MaskeGruppen, sier Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør i Møller Eiendom.

På taket til et over tjue år gammelt lagerbygg på Vinterbro, rett utenfor Oslo, har eiendomsselskapet Møller Eiendom fått installert et stort solcelleanlegg på 100 kilowatt. Gjennom en såkalt grønn leieavtale deler eiendomsselskapet og leietakeren MaskeGruppen på regningen på ni millioner kroner.

Gevinsten er hele 30 prosent lavere energiforbruk i året.

Kan lade 300 elbiler

Tirsdag åpnet klima- og energiminister Sveinung Rotevatn solcelleanlegget. Lagerbygningen fra 1999 har fått nytt automatiseringsanlegg for energieffektiv drift, utskiftning av ventilasjon, installasjon av varmepumpe og overgang til LED-belysning.

- Dette er et strålende eksempel på hvordan relativt enkle tiltak kan gi store energi- og klimagevinster, sier klimaminister Sveinung Rotevatn.

-Gjennom disse tiltakene reduseres energiforbruket til lagerbygget med over 600.000 kWh i året. Det tilsvarer forbruket til over 300 elbiler, sier Rotevatn.

Økt husleie-mindre strøm

MaskeGruppen har gått med på å betale 330.000 mer i årlig husleie for tiltakene, inkludert solcelleanlegget på taket. Til gjengjeld sparer bedriften, med dagens strømpriser, ca en halv million kroner i årlige strømutgifter.

-Vi reduserer vårt energiforbruk med 30 prosent. Det er helt i tråd med vår ambisjon om å være en nullutslipps-bedrift, sier Per Gundersen, konsernsjef i MaskeGruppen.

Bedriften, som selger forbruksvarer til offentlig sektor og privat næringsliv for rundt en milliard kroner i året, har satt klima, miljø og bærekraft høyt på agendaen. Over 80 prosent av alle leveringer i Oslo og Trondheim skjer med elektriske varebiler.

-Da Møller Eiendom fortalte oss om dette prosjektet for noen år siden, hadde vi allerede satt oss høye miljømål: Vi skulle bli ledende og drivende innen dette området i vår bransje, forteller Gundersen.

Det målet har MaskeGruppen nådd.

-Så det er vinn-vinn for oss, Møller Eiendom og klimaet, konstaterer Gundersen.

Ønsker tøffere klimakrav

Hvert år kjøper offentlige aktører inn varer og tjenester for over en 500 milliarder kroner fra det private næringslivet. I anbudene blir stadig oftere krav til bedriftenes klima- og miljøtilpasninger vektet høyt, i tillegg til pris.

MaskeGruppen og Møller Eiendom oppfordrer det offentlige til å bli enda tøffere til å sette klima- og miljøkrav til bedriftene som deltar i anbudskonkurranser.

-Offentlige aktører kan og må bruke innkjøpsmakten sin til å kreve at private bedrifter som oss gjennomfører tiltak som dytter oss i en grønnere retning, sier Røsjø.

-Norge skal halvere sine klimautslipp innen 2030. For å klare det, må vi bytte ut fossil energi med fornybar energi. Det betyr at store deler av det norske samfunnet skal elektrifiseres de neste årene. Skal vi klare det, må vi tenke og handle nytt – akkurat slik Møller Eiendom og Maskegruppen har gjort her på Vinterbro. Vi må våge å ta de investeringene som kan redusere energiforbruket vårt, sier Rotevatn.

Nøkkelord

Kontakter

Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør Møller eiendom tlf +47 481 96 998


Per Gundersen, administrerende direktør MaskeGruppen, tlf +47 481 96 998

Bilder

Sparer en halv mill. Klima- og energiminister Sveinung Rotevatn åpnet tirsdag solcellepanelet som Møller Eiendom har installert på taket til MaskeGruppen. Her med Andreas Jul Røsjø, leder Møller Eiendom (t.v.) og Per Gundersen, leder MaskeGruppen (t.h.). Foto: Justine Omberg.
Sparer en halv mill. Klima- og energiminister Sveinung Rotevatn åpnet tirsdag solcellepanelet som Møller Eiendom har installert på taket til MaskeGruppen. Her med Andreas Jul Røsjø, leder Møller Eiendom (t.v.) og Per Gundersen, leder MaskeGruppen (t.h.). Foto: Justine Omberg.
Last ned bilde

Om Møller Eiendom

Møller Eiendom
Møller Eiendom
Bygdøy Alle 4
0257 Oslo

24 03 33 00https://www.mollereiendom.no/

Møller Eiendom

Møller Eiendom skal eie og utvikle fremtidens eiendomskonsepter. Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder. Målsettingen i konsernets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til langsiktig verdiskapning.

Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, og Møller Eiendom ble skilt ut som egen virksomhet fra Møller Mobility Group i 2014. Møller Eiendom utnytter samspillet med vår søstervirksomhet Møller Mobility Group for å sikre gode mobilitetskonsepter til eiendommene våre og vi har et engasjement for en mer klimavennlig eiendomsbransje.

 

MaskeGruppen AS

MaskeGruppen AS er Norges største leverandør av forbruksmateriell til næringsliv og offentlig forvaltning. Gruppen vil i 2020 omsette for over 1 milliard og har ca. 200 ansatte, med hovedkontor og sentrallagre på Vinterbro utenfor Oslo og på Tiller i Trondheim. MaskeGruppen AS eies av Maske-familien og Anvord Invest AS, og ledes av konsernsjef Per Gundersen. https://www.maske.no/

 

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye