Loven innebærer at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2020 for de fleste regnskapspliktige. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige samvirkeforetak i 2020.

- Loven vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Stortinget har fra før vedtatt en midlertidig lov som blant annet for økt bruk av digitale møter (se loven her). Det viderefører forskrifter til koronaloven og innebærer at unntakene skal gjelde frem til 31. oktober.

- Utsettelsen av fristene som trer i kraft i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid, sier Nybø.