Forskningsrådet

Ny rekord: Norge henter hjem milliarder av forskningskroner fra EU på klima, miljø og energi

Del
I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer hentet hjem mer enn 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram. Det rekordhøye beløpet ligger an til å bli enda høyere i årene som kommer fordi Norge har verdensledende kompetanse på det EU nå satser på, nemlig klima, miljø og energi.
EU-flagg i Brussel, Belgia. Foto: Shutterstock
EU-flagg i Brussel, Belgia. Foto: Shutterstock

Norsk næringsliv, akademia og offentlig forvaltning fortsetter å gjøre det skarpt i konkurransen om EUs forskningsmidler. Nå som om lag 85 prosent av Horisont 2020-midlene er fordelt, har mer enn 11 milliarder kroner funnet veien fra Brussel til norske forsknings- og innovasjonsprosjekter. Norge gjør det spesielt bra innenfor områdene klima, miljø og energi.

EØS-avtalen gir oss tilgang på verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og jeg er stolt over at mange norske aktører er i verdensklasse og ettertraktet som partnere i europeiske prosjekter. Vi henter hjem et rekordhøyt beløp. Pengene bidrar til å sikre norske arbeidsplasser samtidig som det løser store samfunnsutfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Stor suksess innen klima, miljø og energi

Norske aktører har innenfor klima og miljø hittil mottatt 105 millioner euro og innenfor energi 151 millioner euro. Nesten halvparten av de 23 søknadene med norsk deltakelse innstilt til finansiering i den siste store EU-utlysningen innen klima og miljø. Dette en suksessrate på 48 prosent og 18,7 millioner euro til prosjekter med norsk deltakelse.

– Den norske deltakelsen har vært en suksess. Returandelen har økt, vi henter hjem mer penger enn noen gang og en stadig større andel går til næringslivet. Dette lover bra for omstilling av norsk nærings- og samfunnsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

SINTEF henter mest
Av de vel 11 milliardene som norske forsknings- og innovasjonsmiljøer har fått gjennom Horisont 2020 er det forskningskonsernet SINTEF som har hentet hjem mest penger med om lag 1, 5 milliarder kroner, etterfulgt av Universitet i Oslo, NTNU, Universitet i Bergen og Borregaard.  Se listen over de 50 norske institusjonene og virksomhetene som har fått mest midler fra Horisont 2020 nederst i saken.

Enorme muligheter for Norge i kommende EU-utlysninger 
– EUs nye forskningsprogram, Horisont Europa, vil være verdens største forsknings -og innovasjonsprogram. Her er det enorme muligheter for norske forsknings- og innovasjonsaktører. Erfaringen vår er at de som benytter seg av våre kurs  og  eksperter har større sjanse for å lykkes, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om å hjelpe bedrifter å finne EU-utlysninger som passer den enkelte bedriften og bistår samtidig med midler og eksperthjelp i søknadsprosessen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aggregerte nøkkeltall for hele Horisont 2020-perioden

 • Returandel: Den samlede norske returandelen er nå på 2,26 prosent i de innstilte søknadene, mot 2,22 prosent i mars 2020 og i november 2019.
 • Søknader: Samlet antall søknader med norsk deltakelse er nå 9844.
 • Samlet budsjett for prosjekter med norske deltakere: Deltakelsen gir norske aktører tilgang på forskning og innovasjon på hele 8,9 mrd. euro (rundt 82 mrd. kroner).
 • Retur i kroner: Totalt 11,2 mrd. kroner har til nå gått til norske prosjektdeltakere.
 • Sektorfordeling: Av midlene til Norge går 59 prosent til forskningsinstitusjoner og 29 prosent til næringslivet.
 • Suksessrate: Den norske suksessraten, som viser hvor stor andel av søknadene som har blitt innstilte for finansiering, ligger nå 3,6 prosentpoeng over snittet for alle søknadene til Horisont 2020.

Resultater i signerte kontrakter per organisasjon

Virksomhet Mill. euro
SINTEF (Konsern) 148,5
UNIVERSITETET I OSLO 130,7
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 89,0
UNIVERSITETET I BERGEN 74,2
BORREGAARD AS 26,7
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 22,5
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 18,6
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 16,1
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 13,5
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 13,4
FOLKEHELSEINSTITUTTET 13,2
KONGSBERG MARITIME CM AS 11,7
NOFIMA AS 11,3
ARBAFLAME AS 9,7
NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING 9,5
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 8,9
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 8,9
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 8,7
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 8,0
UNIVERSITETET I STAVANGER 7,9
NORWAY HEALTH TECH 7,2
INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING 7,2
CESSDA ERIC 6,8
SMART INNOVATION NORWAY AS 6,4
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING 6,4
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 6,3
TELENOR ASA 5,7
METEOROLOGISK INSTITUTT 5,7
KONGSBERG MARITIME AS 5,4
YARA INTERNATIONAL ASA 4,9
STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT 4,8
ELKEM ASA 4,7
STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING 4,6
SMERUD MEDICAL RESEARCH INTERNATIONAL AS 4,1
STAVANGER KOMMUNE 4,1
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 3,9
OSLO KOMMUNE 3,9
NORGES HANDELSHØYSKOLE 3,8
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskni 3,7
OSLO CANCER CLUSTER SA 3,6
EIDESVIK SHIPPING AS 3,5
UNINETT SIGMA2 AS 3,3
ALGIPHARMA AS 3,2
KONGSBERG DIGITAL AS 3,2
WARTSILA NORWAY AS 3,2
NORD UNIVERSITET 3,1
RESPINOR AS 3,0
REETEC AS 3,0
PLANKTONIC AS 3,0

Fakta om Horisont 2020

 • EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programperioden er fra 2014 til 2020.
 • Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som fullt medlem. Det betyr at norske bedrifter, offentlige aktører og akademiske institusjoner kan søke på lik linje med deltakere fra EU-land.
 • Forskning- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen.
 • Deltakelse gir norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.
 • Forskningsrådet har eksperter som både påvirker prioriteringene i Horisont 2020 og veileder aktører (bedrifter, offentlig sektor og akademia) i søknadsprosessen.
 • Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt.
 • Innovasjon Norge bistår bedrifter med søknadsveiledning og pitchetrening innen Horisont 2020 sitt SMB-instrument.

Kontakter

Bilder

EU-flagg i Brussel, Belgia. Foto: Shutterstock
EU-flagg i Brussel, Belgia. Foto: Shutterstock
Last ned bilde
Portrettbilde av administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, tatt av Jonas Bendiksen i mai 2019
Portrettbilde av administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, tatt av Jonas Bendiksen i mai 2019
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom