OsloMet

OsloMet vil tilby over 700 nye studieplasser

Del
OsloMet åpner for 700 nye studieplasser i en rekke fagretninger, slik at enda flere kan få tilbud om høyere utdanning under koronakrisen. Universitetet vil også opprette en rekke kortere etter- og videreutdanningstilbud.
Mange av de nye studieplassene vil komme innenfor helse- og sosialfag.
Mange av de nye studieplassene vil komme innenfor helse- og sosialfag.

De fleste av studieplassene vil kunne fylles allerede fra høsten hvis Kunnskapsdepartementet finansierer plassene.

− For oss er det viktig å kunne bidra til at arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse i denne krevende perioden, og at personer som nå er ute av arbeidslivet kan få mulighet til å videreutdanne seg. Nå er det avgjørende at regjeringen tildeler nye studieplasser slik at vi kan realisere dette, sier Curt Rice, rektor ved OsloMet.

I et brev til utdanningsinstitusjonene har departementet etterspurt nye studieplasser, særlig innenfor helse- og lærerutdanning, og matematisk-naturvitenskapelige fag. Nå står OsloMet klar til å sette i gang.

Flere studieplasser til flyktninger

Mange av studieplassene vil komme innenfor helse- og sosialfag, og OsloMet planlegger blant annet for å ta inn flere studenter på kompletterende sykepleierutdanning for personer med fluktbakgrunn.

− Dette vil bidra til at vi relativt raskt kan få flere fagfolk ut i helsetjenestene, og at flyktninger og andre med utdanning fra hjemlandet kan ta i bruk kompetansen sin i det norske arbeidslivet, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet.

Vil utdanne flere spesialsykepleiere

OsloMet planlegger også å øke kapasiteten på spesialistutdanningene for sykepleiere, som for eksempel intensivsykepleie, fra neste høst. Dette gjøres i tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus og AHUS. Sykepleiere har en stor del av sin utdanning i praksis.

− Vi skulle gjerne utdannet enda flere sykepleiere, men mangelen på praksisplasser er en stor utfordring, sier Waaler.

Hun oppfordrer regjeringen til å intensivere arbeidet med å løse praksisutfordringen, og sikre bedre samordning mellom departementene.

OsloMet vil også øke studenttallet på flere av lærerutdanningene, deriblant masterprogrammet i digital læringsdesign.

Øker kapasiteten på ingeniørutdanningene

Kapasiteten på de fleste av OsloMets ingeniørutdanninger vil økes fra høsten. Det betyr at inntil 160 flere studenter kan ta fatt på en ingeniørutdanning i hovedstaden.

− Det er fortsatt et stort behov for ingeniører, og OsloMet ønsker å bidra til at flere kan ta slik utdanning, eksempelvis innenfor IT og energi og miljø i bygg, sier Waaler.

Vil ha flere studenter på ledelse- og økonomiutdanninger

Også innenfor økonomi og ledelsesfag vil OsloMet legge til rette for nye studieplasser.

− Arbeidslivet har i flere år etterlyst personer med kompetanse innenfor disse fagfeltene, noe som også gjenspeiles i høye søkertall. Dette er studier som rekrutterer søkere fra sektorer som er hardt rammet av smitteverntiltakene, slik som servicenæringen og kultursektoren. Å øke antall studenter her kan derfor være et viktig arbeidsmarkedstiltak på kort og lang sikt, sier Waaler.

Teknologiforståelse og kunstig intelligens

I tillegg til flere plasser på bachelor- og masterutdanninger, vil OsloMet fra høsten sette i gang mer enn 60 kortere etter- og videreutdanningstilbud.

Mange av dem er rettet mot utdanningssektoren, og gir skole- og barnehageansatte mulighet til å øke sin kompetanse innenfor temaer som digitale læremidler, mangfold og innovasjon.

For andre yrkesgrupper vil det også komme flere nye tilbud, blant annet i teknologiforståelse, programmering og kunstig intelligens.

− Jeg er stolt over at fagmiljøene på OsloMet har kastet seg rundt for å få på plass disse studietilbudene og håper å se mange nye studenter med erfaring fra arbeidslivet til høsten, sier Waaler.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mange av de nye studieplassene vil komme innenfor helse- og sosialfag.
Mange av de nye studieplassene vil komme innenfor helse- og sosialfag.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet har cirka 22.000 studenter og 2.600 ansatte, og har studier i Pilestredet og på Kjeller.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom