Kystverket

Kjærkomne ekstramidlar til vedlikehald og opprydding

Del
I samband med at Stortinget 31. mars vedtok økonomiske tiltak i møte med virusutbrotet, blei det løyvd 100 millionar kroner ekstra til Kystverket sitt vedlikehaldsarbeid og opprydding av eigarlause blåskjelanlegg.
Kystdirektør Einar Vik Arset.
Kystdirektør Einar Vik Arset.

Dei økonomiske tiltaka skal bidra til å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren ved at viktige vedlikehaldsoppgåver blir utført.

Ekstramidlane skal nyttast slik:

 • 87,5 millionar kroner er sett av til ei portefølje av vedlikehaldsprosjekt, sjå oversikt lenger nede i denne saka.
 • 10 millionar kroner er sett av til opprydding av eigarlause blåskjelanlegg som potensielt utgjer ein fare for sjøtrafikken.
 • 2,5 millionar kroner er sett av til vedlikehald av bygningsmassen til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Prosjekta som får midlar er prosjekt som kan komme raskt i gang og som passar godt for små og mellomstore bedrifter.

– Dette er kjærkomne ekstramidlar som er retta mot naudsynte vedlikehaldstiltak som vi elles ikkje ville klart å prioritere innafor dei rammene vi har for 2020. Ferdigstillinga av planunderlaget for dei aktuelle prosjekta er allereie i gang. Vi tek sikte på å sette oppdraga ut i marknaden så raskt som mogeleg og håpar sjølvsagt at lokale entreprenørar gjer seg klar for å konkurrere om dei, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

Dette er prosjekta som får midlar:

Fyrvedlikehald:

 • Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune
 • Digerudgrunnen fyr i Frogn kommune, Viken fylkeskommune
 • Homlungen fyr i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune
 • Store-Torungen fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune
 • Lista fyr i Farsund kommune, Agder fylkeskommune
 • Ryvingen fyr i Lindesnes kommune, Agder fylkeskommune
 • Hellisøy fyr i Fedje kommune, Vestland fylkeskommune
 • Kråkenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune
 • Skongenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune
 • Ulvesund fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune
 • Hendanes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune
 • Skalmen fyr i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Bjørnsund fyr i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ulla fyr i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Skomvær fyr i Røst kommune, Nordland fylkeskommune
 • Bremstein fyr i Vega kommune, Nordland fylkeskommune
 • Træna fyr i Træna kommune, Nordland fylkeskommune
 • Brannverntiltak i flere fyrbygningar i fleire kommuner i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ytre Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune
 • Geita fyr i Askvoll kommune, Vestland fylkeskommune
 • Storholmen fyrstasjon i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Skomvær og Landegode fyrstasjonar i Røst/Bodø kommune, Nordland fylkeskommune
 • Makkaur fyr i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Bøkfjord fyr i Sør Varanger kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedlikehald av kai/molo:

 • Nordre Bjørnsund-Fræna i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kvalsund-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kvalsvik-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Hareid i Hareid kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Veidholmen allmenningskai, Innveien i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Dypfestvåg allmenningskai i Bjugn kommune, Trøndelag fylkeskommune
 • Fullføre reparasjon molo Andenes fiskerihamn i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune
 • Hovsund molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune
 • Skarstahamn molo i Ballangen kommune, Nordland fylkeskommune
 • Laukvik molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune
 • Vikvågen molo i Sømna kommune, Nordland fylkeskommune
 • Bolga allmenningskai i Meløy kommune, Nordland fylkeskommune
 • Husøy molo i Lenvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Vadsø sandfangarmolo i Vadsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Gamvik molo (Langskjærmoloen) i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Ersfjord allmenningskai i Berg kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Årviksand allmenningskai i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Gamvik allmenningskai i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Sandland allmenningskai i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Dei budsjetterte kostnadane knytt til desse vedlikehaldsprosjekta fordeler seg slik i fylkeskommunene:

 • Agder 9 350 000
 • Møre og Romsdal 21 450 000
 • Nordland 22 500 000
 • Troms og Finnmark 23 100 000
 • Trøndelag 1 500 000
 • Vestland 5 600 000
 • Viken 800 000

I tillegg kjem 2,5 millionar kr til vedlikehald av sjøtrafikksentralen i Vardø (Troms og Finnmark) og 10 millionar kroner til oppryddinga av eigarlause blåskjelanlegg. Desse anlegga er førebels ikkje rekna inn i den fylkesvise fordelinga då det ikkje er avgjort kva anlegg som skal fjernast.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kystdirektør Einar Vik Arset.
Kystdirektør Einar Vik Arset.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye