Fagforbundet

LO krever høyere tillegg i kommunesektoren

Del
Fagforbundet og LO-kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronaepidemien. Det gir en mer rettferdig ordning som inkluderer alle, mener LO-kommune.

Derfor krever LO Kommune at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid på grunn av koronaepidemien får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,- Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon. De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. Tilleggene gjelder også ekstravakter, heter det i kravet.  Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha fra før av tillegg.

LO-kommune har fremmet kravet overfor KS, men vil også fremme liknende krav overfor Virke, NHO, PBL og FUS.  Tilsvarende krav er stilt av Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune. Det er også stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor områdene i Spekter der vi har avtale med om overtid og forskjøvet arbeidstid.

LO Kommune krever at ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.

Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens §4.3.2 gjelder i forhold til betaling på utrykning.

Kravet gjøres gjeldende fra og med 18.03.2020

Kontakter

Pål Skarsbak, daglig leder LO kommune. 915 81 697

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom