Nærings- og fiskeridepartementet

Ny eierskapsmelding: De fleste salgsfullmaktene videreføres

Del
Regjeringen ber ikke Stortinget om nye fullmakter til å redusere statens eierskap. Rammene for statens eierutøvelse, som har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet, videreføres.

I dag klokken 12.00 legger regjeringen frem en ny eierskapsmelding. Det vil samtidig bli sendt ut en pressemelding, men informasjon om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap presenteres her.

Regjeringen har fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita AS, Baneservice AS, Mesta AS og Entra ASA, og disse videreføres. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.

Det kan bli aktuelt å redusere eierandeler i andre selskaper, for eksempel dersom behovet for statlig eierskap i et selskap faller bort. I så fall vil regjeringen komme tilbake til Stortinget.

Reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun dersom det er økonomisk gunstig for staten. Hvordan og når eventuelle reduksjoner gjennomføres vil avhenge av selskaps- og markedsmessige forhold.

Fullmakten til å redusere statens eierskap i Telenor videreføres ikke

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor ASA fra 53,97 til 34 prosent.

– Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Begrunnelse for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel i Telenor, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget.

Read this press release in English

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren med tydelig signal til Europa: - Norge har et konkurransefortrinn som kan bidra til et livskraftig europeisk solindustri-marked4.12.2023 12:44:04 CET | Pressemelding

Næringsministeren ble fredag invitert inn i EUs ministermøte i solalliansen, European Solar PV Industry Alliance (ESIA). I forkant av møtet sendte Vestre et brev til EU-kommisjonen, og til Tyskland og Frankrike spesielt, med en tydelig beskjed: - Skal vi lykkes med å bygge en livskraftig solindustri i Europa, må vi jobbe sammen om noen felles rammer. Europa kan regne med Norge i dette arbeidet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom