Biozin

Shell støtter Biozin Holding sitt bioråolje-prosjekt i Åmli

Del
Biozin Holding AS har inngått avtale med Shell for finansiell støtte til deres pågående arbeid for å utvikle og bygge et full-skala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder.

Det økonomiske bidraget fra Shell skal støtte aktiviteter knyttet til forstudien i prosjektet.

Når det er ferdigstilt skal produksjonsanlegget i Åmli omdanne råstoff fra skog, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til avansert andregenerasjons bioråolje; Biozin®. Biozin Holding AS har valgt Shells IH2® teknologi til konverteringsprosessen, forutsatt at den passerer endelig teknologikvalifisering. 

– Vi er meget tilfreds med denne avtalen som gir oss et viktig bidrag til å realisere et full-skala produksjonsanlegg, forteller Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS.

Det første Biozin-anlegget i drift vil kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen kan så raffineres, og eventuelt blandes, før den distribueres som et renere drivstoff.

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim- og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem og vi er glade for å kunne bidra til Biozin Holding sin fremdrift i dette prosjektet, som kan bli en meget god mulighet til å anvende IH2 -teknologien i en kommersiell skala, sier Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell.'

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

Om Biozin

BiozinHiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye