Bane NOR

Arbeid på Jærbanen – buss for tog på dagtid

Del
Fra mandag 7. oktober til torsdag 10. oktober skal Bane NOR arbeide på jernbanen mellom Nærbø og Ganddal. Vy setter opp busser mellom 11.50 og 17.50. Resten av døgnet går togene som vanlig.
Arbeid på jernbanesporet. Illustrasjonsfoto: Atle Havnerås/Bane NOR
Arbeid på jernbanesporet. Illustrasjonsfoto: Atle Havnerås/Bane NOR

Fornyelse, vedlikehold og kontroll av jernbanen er viktig for at passasjerer og gods skal komme trygt og punktlig fram. I uke 41 vil Bane NOR gjennomføre oppgaver som krever en lengre periode uten togtrafikk, blant annet sveising av skinner, drenering, skogrydding og rutinekontroll av spor og elektriske anlegg.

– Vi har lagt dette arbeidet til høstferien for å redusere ulempene mest mulig for kundene våre. I tillegg tar vi høyde for at godstogene kan kjøre som normalt, derfor starter arbeidet litt før klokka 12 om formiddagen, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR.

Togtilbudet blir redusert i tidsrommet 11.50 til 17.50 fra mandag 7. til og med torsdag 10. oktober.

Buss for tog

Vy setter opp alternativ transport. Første sørgående lokaltog som blir berørt av stengingen, har avgang fra Stavanger kl. 11.24. Sørgående lokaltog har endestasjon på Ganddal. Reisende som skal sør for Ganddal, tar buss fra Sandnes sentrum. Bussene vil stå oppstilt utenfor Bystasjonen kjøpesenter, på samme side av jernbanen som bussterminalen. Første nordgående lokaltog som blir berørt, har avgang fra Egersund kl. 11.19. Enkelte regiontog vil også bli berørt. Du finner detaljer i Vy-appen og på Vys nettside www.vy.no.

– Disse arbeidene er helt nødvendige for at infrastrukturen på Jærbanen skal fungere optimalt, slik at pendlere og skoleelever kommer fram i rett tid. Vi hadde en tilsvarende stenging mellom Ganddal og Varhaug i august, så erfaringsmessig vil dette gå greit, sier markeds- og kommunikasjonssjef Dag Brekkan i Vy

Arbeidsplan

På Bane NORs arbeidsplan står blant annet:

  • Heving av kontaktledningen ved Brunnholen bru på Ganddal
  • Sveising av sporveksler på Bryne
  • Drenering for å sikre banen mot flomskader
  • Skogrydding langs sporet
  • Rutinekontroller av spor og elektriske anlegg på strekningen

– Når arbeidet er ferdig, må togene kjøre litt langsommere enn vanlig noen steder mellom Bryne og Klepp. Dette må de gjøre i en uke til så sporet får «satt seg». Vi beklager ulempene for kundene våre og tilstreber å gjøre denne perioden så kort som mulig, sier Tallak Langmyr.

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det kommer arbeidstog på strekningen når som helst.

Nøkkelord

Kontakter

Passasjertrafikk: Dag Brekkan, Vy, dag.brekkan@vy.no, tlf. 916 77 521


Arbeid på Jærbanen: Ingunn Halvorsen, Bane NOR, ingunn.halvorsen@banenor.no, tlf. 970 89 209

Bilder

Arbeid på jernbanesporet. Illustrasjonsfoto: Atle Havnerås/Bane NOR
Arbeid på jernbanesporet. Illustrasjonsfoto: Atle Havnerås/Bane NOR
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.