Plan International Norge

Langt unna likestilling i teknologibransjen i Skandinavia

Del
En ny studie gjennomført for Plan International og Telenor, viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer i veien for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi. Situasjonen er omtrent den samme i Norge, Sverige og Danmark.
Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International
Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International

Studien omfatter dybdeintervjuer av 15 kvinnelige eksperter i teknologi og 15 kvinner som har valgt en karriere innen teknologi, samt en spørreundersøkelse blant 172 kvinner som allerede er i eller ønsker seg inn i teknologibransjen.

78 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen mener at jenter og kvinner møter stereotypiske holdninger til kjønn når de vurderer en fremtidig karriere innen teknologi. Underliggende holdninger og manglende oppfordring fra lærere og foreldre bidrar til dette. 62 prosent mener i tillegg at det er vanskeligere for jenter å begynne på teknologiutdanning fordi det er så stort flertall av gutter på studiene.

– Vi er kommet langt på likestilling i Norge, men særlig innen teknologi har vi et godt stykke igjen å gå. Det bekrefter denne studien. Når vi i tillegg vet at kun hver fjerde IT-student i Norge er kvinne, er det tydelig at vi står overfor et stort likestillingsproblem. Ny teknologi som utvikles, blir i all hovedsak laget av menn. Konsekvensen er da at teknologien blir bedre tilpasset menn enn kvinner, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Teknologibransjen må ta grep

35 prosent av respondentene mener at teknologibransjen selv hindrer kvinner fra å velge en karriere innen teknologi, blant annet i form av kjønnsdiskriminerende rekruttering og lønninger. Studien viser til flere konkrete tiltak som bedrifter kan sette i verk for å bidra til økt kvinneandel. 78 prosent mener at bedriftene i større grad må løfte frem kvinnelige rollemodeller. Ekspertene i studien trekker frem viktigheten av nettverk, mentorer, fleksibilitet i jobben og kjønnskvotering til lederstillinger.

– Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi mislykkes. Denne studien gir oss god kunnskap i arbeidet med dette, Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør, Telenor Norge.

– Skandinavia har blant de største kjønnsforskjellene i verden når det gjelder valg av utdanning og karriere innen teknologi. Men teknologibedrifter har nå muligheten til å lede an og gjøre alvor av sitt inkluderingsarbeid. Rapporten viser konkrete tiltak bedriftene kan gjennomføre for å bidra til likestilling, sier Nora Lindstrøm, Digital Lead i Plan International. Hun har vært rådgiver for forskerne som har gjennomført studien.

Globalt samarbeid mot digitale kjønnsforskjeller

Plan International og Telenor inngikk i 2018 et globalt partnerskap hvor målsetningen er å utruste barn og unge med den kompetansen de trenger for å møte den digitale fremtiden. Samarbeidet har spesielt fokus på å bekjempe digital ulikhet mellom kjønnene og gi jenter tilgang til og kompetanse om digitale verktøy, samt å bidra til at flere blir aktive skapere av ny teknologi.

– Plan er verdens ledende bistandsorganisasjon når det gjelder jenters rettigheter. Vi er glade for at en ledende teknologiaktør som Telenor setter likestilling så høyt på agendaen. Stadig flere jenter har trådt inn i mannsdominerte studier og yrker, både i Norge og globalt. Men fortsatt er det for få jenter som ser for seg å jobbe innen digital teknologi, sier Kari Helene Partapuoli i Plan.

Full rapport – "Programmed Out: The Gender Gap in Technology in Scandinavia": https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Gender-Gap-in-Technology-in-Scandinavia_Full-report.pdf

Sammendrag av rapporten: https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Gender-Gap-in-Technology-in-Scandinavia_Executive-Summary.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International
Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye