Mattilsynet

Norge har etablert nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr

Del
Komiteen skal være et rådgivende organ for både Mattilsynet og virksomhetene som driver med forsøksdyr.

 – Det er viktig å få på plass denne uavhengige komiteen som skal jobbe for at forsøksdyr får den beskyttelsen de skal ha, sier avdelingssjef Ole Aamodt i Mattilsynet.

Den som planlegger å bruke dyr i forsøk, og tror at dyret vil få belastninger som er tilsvarende eller større enn et nålestikk, må søke om tillatelse fra Mattilsynet.

Likt i hele EU/EØS

Forsøksdyrkomiteen skal jobbe for å fremme det som til enhver tid er beste praksis på forsøksdyrfeltet. Den skal også holde kontakt med nasjonale forsøksdyrkomiteer i andre europeiske land. Alle land i EØS og EU skal ha en komité for beskyttelse av forsøksdyr.

Både Mattilsynet og forsøksdyrkomiteen skal jobbe for det som på forsøksdyrområdet kalles de tre R-ene: Erstatning (replacement), reduksjon (reduction) og forbedring (refinement).

Det er fremdeles Mattilsynet som skal behandle alle søknader om bruk av forsøksdyr og føre tilsyn med dem som driver med forsøksdyr.

Dette er forsøksdyrkomiteen

Tore S. Kristiansen skal lede komiteen. Han er til daglig leder for Forskningsgruppe dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet (HI) og har over 30 års erfaring som forsker ved HI. Han har også vært medlem av Rådet for dyreetikk.

 - Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, sier Tore S. Kristiansen. - Vi har mye å lære av de andre europeiske landene når det gjelder både å bedre og begrense bruken av forsøksdyr.

De andre medlemmene i nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr er:

  • Hogne Bleie, MSD Animal Health
  • Grete Bæverfjord, NOFIMA
  • Espen Eng, De nasjonale forskningsetiske komiteer
  • Kristine Eraker Åsland Hansen, Norges Veterinærhøyskole, NMBU
  • Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen
  • Kathrine A Ryeng, Havforskningsinstituttet

Kontaktpersoner for pressen:

  • Tore S Kristiansen, leder forskningsgruppe dyrevelferd, Havforskningsinstituttet, mob 941 53 631/ e-post: torek@hi.no
  • Ole Aamodt, avdelingssjef nasjonale oppgaver, Mattilsynet, mob 909 82 229 / e-post: ole.aamodt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye