Norges Innsamlingsråd

Vil få flere nordmenn til å skrive testament

Del
Kun 1 av 10 nordmenn skriver testament. Bare fire prosent av de som skriver testament gir deler av arven bort i gave. I Sverige og Danmark er tallet mer enn dobbelt så høyt.

Nå vil Norges Innsamlingsråd og 36 av medlemsorganisasjonene motivere flere til å skrive testament. Denne uken sparker de i gang opplysningskampanjen «Det gode testament». Kampanjen skal øke folks bevissthet omkring det å skrive testament og muligheten for å gi testamentariske gaver til veldedige formål.

«Vi opplever at nordmenn har lite kunnskap om arv og testament, og de fleste av våre medlemsorganisasjoner får daglig spørsmål om dette fra givere. Vi har derfor gått sammen med en rekke av våre medlemsorganisasjoner for å øke kunnskapen om arv og testament. I tillegg ønsker vi å informere om muligheten til å tilgodese en ideell organisasjon når man skriver testamentet,» sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Testamentariske gaver er en viktig tilleggsinntekt for ideelle organisasjoner i Norge og i mange andre land. I Norge er det kun 10 prosent av befolkningen som har skrevet testament. Kun 0,4 prosent av befolkningen har inkludert en testamentarisk gave i testamentet. I Sverige og Danmark skriver mer enn dobbelt så mange testament som i Norge. I Sverige har 21 prosent skrevet testament, mot 19 prosent i Danmark. I Sverige er det mer enn dobbelt så vanlig å inkludere testamentariske gaver i testamentet som det er i Norge. I Danmark er det hele fire ganger så mange som inkluderer testamentariske gaver i testamentet som i Norge.

«Norge ligger langt bak en rekke andre nord-europeiske land. Vi tror den store forskjellen skyldes mangel på informasjon. Vi ønsker derfor å ufarliggjøre denne prosessen og skape en bevissthet rundt mulighetene du har ved å skrive et testament,» fortsetter Nodland, og understreker at kampanjen på ingen måte er ute etter å ta arven fra noen, men vil informere om mulighetene du har som testator.

Årets kampanje oppfordrer deg til å snakke med dine nærmeste om hva du ønsker at skal skje når du har gått bort. Ved å skrive et testament sikrer du at dine ønsker blir ivaretatt. Ved å snakke med dine nærmeste om testamentet bidrar du til å skape forståelse og aksept for dine valg. Samtidig kan du med en god og åpen samtale om arv og testament unngå konflikter i arveoppgjøret.

«Arv og testament er et følsomt tema for mange, og noe som i for liten grad snakkes om før det eventuelt krangles om i et arveoppgjør. Følelsen av å skulle ha rett til å arve alt står sterkt i den norske folkesjelen, og allmennheten er ikke vant til at familie eller slektninger gjør omdisponeringer i arven,» sier ekspert på arverett Jacob Winderen Lindegaard, i Kvale Advokatfirma.

«Nordmenn har en følelse av at pliktdelsarven ivaretar arvingene godt, og at ingen kan gjøres arveløse. Allikevel har vi eksempler på at livsarvinger mener at de har blitt gjort arveløse dersom de «bare» mottar pliktdelsarven, spesielt når store verdier er involvert. Hvis slike omdisponeringer ikke har vært snakket om i familien kan det ofte føre til uforutsette utfordringer og tvister i forbindelse med det endelige arveoppgjøret, selv om det også har vært fordelt store verdier i levende live» avslutter Winderen Lindegaard.

Kampanjen finansieres av de deltakende organisasjonene og har fått drahjelp fra en rekke medier over hele landet gjennom gratis annonseplasser. Kampanjeperioden går fra uke 15 til uke 19.

 ###

Fakta om «Det gode testament»

 • «Det gode testament» er en informasjonskampanje som er initiert av Norges Innsamlingsråd sammen med 36 av medlemsorganisasjonene.
 • Kampanjen er finansiert av de deltakende organisasjonene og en rekke pro bono-tjenester. De deltakende organisasjonene har også bidratt med egne ressurser og arbeidstimer for planlegging og gjennomføring av kampanjen.
 • Kampanjen ble første gang gjennomført våren 2018 og gjennomføres i år for andre året på rad.
 • «Det gode testament» har en tidsavgrenset kampanjeperiode og gjennomføre si uke 15-19.
 • For mer informasjon om kampanjen, besøk www.detgodetestament.no
 • De deltakende organisasjonene for 2019 er: Aktiv mot kreft, Amnesty, Barnekreftforeningen, Blå Kors, Dyrevernalliansen, Foreningen for hjertesyke barn, Frelsesarmeen, Greenpeace, Kristen Idrettskontakt, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Kolibri, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for uventet barnedød, Leger uten Grenser, Mental Helse, Mission Aviation Fellowship, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Naturvernforbundet, Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Norges Parkinsonforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna, Redningsselskapet, Sjømannskirken, SOS Barnebyer, Stiftelsen Organdonasjon, Stefanusalliansen, Strømmestiftelsen, Sykehusklovnene, Søndagsskolen Norge, Tro og Medier, Unicef og WWF Verdens naturfond 

Fakta om testament og testamentariske gaver:

 • 10 prosent av den Norske befolkningen har skrevet testament.* Til sammenligner er det 19 prosent som har skrevet testament i Danmark** og 21 prosent i Sverge***.
 • 4 prosent av de som har skrevet testament i Norge har inkludert en testamentarisk gave. I Sverige er det dobbelt så mange som inkluderer en testamentarisk gave i testamentet, mens det i Danmark er fire ganger så vanlig å inkludere en testamentarisk gave som det er i Norge.
 • Testamentariske gaver er en viktig tilleggsinntekt for ideelle organisasjoner i Norge og mange andre land.

* Døving, Runar, Mortensen Nguyen og Winderen Lindegaard: “Testamentariske gaver til veldedige organisasjoner i Norge. Forskningsrapport nr. 1, Høyskolen Kristiania”. 2018

** Undersøkelse av YouGov våren 2018 (YouGov-panelet i Danmark, 18-74 år).

*** Undersøkelse av Novus gjort av den Svenske befolkningen i 2017.

Kontakter

Rikke Solberg
Kommunikasjonsansvarlig Norges Innsamlingsråd
+47 415 72 020
rikke@innsamlingsrådet.no

Bilder

Om Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd
Norges Innsamlingsråd
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

 • Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for ideelle organisasjoner i Norge og er medlem av European Fundraising Association.
 • Norges Innsamlingsråd ble opprettet i 1994 med et formål om å øke kompetansen og spillerommet til ideelle organisasjoner som arbeider med inntektsskapende aktiviteter.
 • Norges Innsamlingsråd har i dag tre ansatte og jobber i hovedsak med interessepolitiske saker og for å øke kompetansen innen fundraisingfeltet.
 • Norges Innsamlingsråd er initiativtaker til kampanjen «Det gode testament», i tett samarbeid med medlemsorganisasjonene. 

Følg pressemeldinger fra Norges Innsamlingsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Innsamlingsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.