Avinor

Godt resultat for Avinor i 2018

Del
Med sikker og stabil drift, økte inntekter og reduserte kostnader har Avinor levert et godt resultat både i fjorårets siste kvartal og for året som helhet. Driftsinntektene endte på 11,7 milliarder kroner, og resultatet etter skatt ble på om lag én milliard.

- Det er gledelig å se at de nye utvidede terminalene i Bergen og Oslo fungerer som planlagt. Tilbudet til de reisende har blitt enda bedre, og utvidelsene gir et godt grunnlag for å håndtere framtidig kapasitetsbehov. Med lavere investeringsnivå og økte inntekter er konsernets finansielle soliditet styrket. Ikke minst er det gledelig at vi har lyktes med å holde lufthavnavgiftene til flyselskapene på et konkurransedyktig og lavere nivå enn tidligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.


Et godt fjerde kvartal
Avinor hadde et resultat etter skatt på 208 millioner kroner sammenliknet med 115 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsinntektene utgjorde 2 911 millioner kroner sammenliknet med 2 814 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017, det vil si en økning på 3,4 prosent. Hovedforklaringen til økningen er salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten der både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Samlede driftskostnader i fjerde kvartal utgjorde 1 952 millioner kroner sammenliknet med 2 016 millioner kroner i tilvarende periode i 2017, det vil si en reduksjon på 3,2 prosent.

- Vi er tilfreds med økte inntekter og reduserte kostnader. Arbeidet med å redusere kostnadene for selskapet og våre kunder fortsetter i årene som kommer, sier konsernsjefen.

Doblet resultatet
For året samlet, hadde konsernet et resultat etter skatt på 1 095 millioner kroner sammenliknet med 499 millioner kroner i 2017. Den positive endringen skyldtes god inntektsvekst, reduserte underliggende driftskostnader, samt høye engangskostnader i 2017.
Driftsinntekter i 2018 endte på 11 720 millioner kroner sammenliknet med 11 526 i tilsvarende periode i 2017. Lufthavnvirksomheten hadde god inntektsvekst drevet av økt trafikkvolum og økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Trafikkinntektene har en moderat vekst på 1,3 prosent (minus 1,5 prosent per passasjer) og reflekterer Avinors kontinuerlige fokus på å holde luftfartsavgiftene på et konkurransedyktig nivå.

Last ned Avinors finansielle delårsrapport her: https://avinor.no/konsern/om-oss/finansiell-informasjon/rapporter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Konsesjon til ny lufthavn i Bodø19.10.2023 15:11:03 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet. – Å få på plass konsesjonen er et nytt, viktig skritt på veien mot realiseringen av en ny, fremtidsrettet og bærekraftig lufthavn for Bodø og Nordland, sier Anders Kirsebom, som er konserndirektør Regionale lufthavner i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom