Bane NOR

Jernbanedriften konkurranseutsettes i ti områder

Del
Mer jernbane for pengene er målet når Bane NOR deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane NOR konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det. Som en del av forberedelsene til konkurranseutsetting har Bane NOR besluttet å inndele drift og vedlikehold av jernbanenettet i ti kontraktsområder.

– For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar våre behov, samtidig som vi tar hensyn til innspillene fra leverandørene. Vi har blant annet vurdert områdenes kompleksitet, antall tog som kjører på strekningene, tidspunkt for innføring av signalsystemet ERTMS på de ulike banene, geografisk spredning av kontraktene, samt datakvaliteten på infrastrukturen, sier Gorm Frimannslund, som er konsernsjef i Bane NOR.

Sørlandsbanen først ut
Etter en helhetsvurdering har Bane NOR kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jernbane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

– Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier Frimannslund.

Fem års kontrakter
Lengden på drift- og vedlikeholdskontraktene er fem år med opsjon på ytterligere to år.

– De to første årene vil det blir lagt ut ett kontraktsområde årlig. Deretter vil det bli utlyst to kontrakter årlig slik at det blir en jevn rullering av kontraktsområdene. Bane NOR vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund.

– Jernbanen er et sammensatt system hvor alle deler må fungere godt sammen for at vi skal kunne levere en sikker og punktlig trafikkavvikling. Oslo som er det mest komplekse kontraktsområdet, legges ut til slutt, sier Frimannslund.

Konkurranse om drift og vedlikehold
Spordrift AS, som er et heleid aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold i Bane NOR, skal være etablert 1. juli 2019. Fra denne datoen overtar selskapet drifts og vedlikeholdsoppgavene for alle kontraktsområdene frem til de konkurranseutsettes.

Kontakter

Konsernsjef Gorm Frimannslund.
Henvendelser via Bane NORs medievakt: 916 56 565.

Bilder

Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto av sporarbeider på Oslo S, (Foto: Øystein Grue)
Last ned bilde
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)
Last ned bilde
Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Plan for konkurranseutsetting: Alle ti kontraktsområder skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027. Prekvalifiseringen for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022.
Last ned bilde
Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane NORs behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.
Ti kontraktsområder: Jernbanen deles i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes. For Bane NOR har det vært viktig å komme frem til en sammensetning av og en rekkefølge på kontraktene som ivaretar Bane NORs behov, samtidig som man tar hensyn til innspillene fra leverandørene.
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye