OsloMet

Forskere vil endre plan- og bygningsloven

Del
De siste fire årene har norske forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). De finner blant annet at loven i for liten grad sikrer boligsosiale mål, og at den ikke i tilstrekkelig grad sikrer hensyn til klima og naturmangfold. Onsdag legges anbefalingene fra den forskningsbaserte evalueringen frem på Litteraturhuset i Oslo.
Foto: Daniel Mccullough
Foto: Daniel Mccullough

Forskerne har gjennom både juridiske og samfunnsfaglige studier belyst hvordan loven fungerer og kommer med en rekke forslag til endringer. Forskerne finner blant annet at:

  • Loven i for liten grad sikrer boligsosiale mål og ambisjoner, og ikke i tilstrekkelig grad sikrer klimahensyn og naturmangfoldhensyn.
  • Loven sikrer heller ikke et godt nok system for å fange de akkumulerte konsekvensene av arealpolitikken for klimagassutslipp, kulturverdier og naturmangfold.
  • Lovens koblinger til konseptvalgutredninger, sykehuslokaliseringer og tiltak etter energiloven er også mangelfulle.
  • Videre har loven behov for å inkludere prinsipper og systemer for å beregne – og fordele – planskapte verdier, for i større grad å sikre økonomisk bærekraftig utvikling.
  • Det kreves også flere verktøy eller ordninger for at kommunene som folkevalgte organ skal kunne ta strategiske grep i planleggingen.

Men, forskerne konkluderer også med at plan- og bygningsloven (2008) i hovedsak har høy legitimitet, og at den er godt balansert med hensyn til rammer for nøkkelaktører. Videre finner de at loven er tuftet på en tung arv fra arealplanleggingen, men at samfunnsplanleggingen er blitt styrket de senere årene – både i loven og i praksis.

Studien har vært ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet, forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Resultatene fra prosjektet publiseres i to bøker som utgis på Universitetsforlaget høsten 2018.

Anbefalingene legges frem onsdag 29. august på Litteraturhuset fra kl 0830: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Plan-og-bygningsloven-3.0-Ivaretar-loven-behovene-i-dagens-samfunn

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Lanseringen 29. august (stream)Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder og seniorforsker Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, tlf. 975 37 362, e-post Gro.S.Hanssen@oslomet.no


Professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø, tlf. 482 76 860, e-post nils.aarsether@uit.no

Bilder

Foto: Daniel Mccullough
Foto: Daniel Mccullough
Last ned bilde
Seniorforsker Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet
Seniorforsker Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye