Frivillig.no

Må senke terskelen inn i frivilligheten

Del
I går presenterte ISF nye tall om frivillig innsats i befolkningen og deltakelse blant innvandrerbefolkningen. I følge de nye undersøkelsene har frivilligheten stø kurs og fortsatt god oppslutning, men antall timer man i snitt bruker på frivillig innsats går noe ned. Tendensen som er tydelig er at flere er frivillige og at hver frivillig sprer sitt engasjement utover fler organisasjoner enn tidligere.
Frivillige Zaid Altaha møtte Erna Solberg sammen med Frivillighet Norge på Arendalsuka. Statsministeren var imponert over hans mange frivillige engasjement.
Frivillige Zaid Altaha møtte Erna Solberg sammen med Frivillighet Norge på Arendalsuka. Statsministeren var imponert over hans mange frivillige engasjement.

Undersøkelsen viser også at 20 prosent av befolkningen utgjør om lag 70 prosent av den frivillige innsatsen. Tallene viser en tendens som organisasjonene kan gjenkjenne seg i. Henriette Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp bekrefter at de har en liten gruppe som bruker masse tid og en stor gruppe som bruker litt tid, og understreket at begge gruppene er viktige for organisasjonen.

Går glipp av en stor ressurs
ISF forteller også om en tendens blant innvandrerbefolkningen til at færre er involvert i frivillig innsats, men at de som er engasjert i snitt bruker mer tid enn gjennomsnittet for befolkningen. Generalsekretær i Frivillighet Norge mener frivilligheten har en viktig rolle her som ikke bare handler om å lage tiltak, men å skape et mangfold blant de frivillige i organisasjonene.
– Inkludering er ikke noe man skal ta på seg for å være snill. Vi er avhengige av folkelig oppslutning, og om man ikke har det så har man ikke en bærekraftig organisasjon. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen, mener Slotterøy Johnsen.

Frida Blomgren, Statssekretær i Kulturdepartementet påpeker at frivilligheten går glipp av en stor ressurs
– Det handler om å senke terskelen for at de som kommer og tenker at her skal jeg etablere meg og bidra med noe, de må vi få kontakt med og inkludere i organisasjonene.

Selvrekruttering
Westhrin fra Norsk Folkehjelp bekrefter at organisasjonen er litt for selvrekrutterende.
– Der vi har mange frivillige rekrutterer vi flere, og får da flere som ligner på de vi allerede har.

Westhrin peker på at frivillige organisasjoner er en fin inngang inn i det norske samfunnet.
– Frivilligheten bør komme inn i introduksjonsprogrammene. Vi kan ikke vente på at de har bodd 25 år i Norge og knekt dugnadskoden – vi må åpne dørene til organisasjonene med en gang de kommer til landet.

Slotterøy Johnsen støtter behovet for lavere terskel inn i frivilligheten.
– Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke plattformer slik som Frivillig.no så man når ut bredere når vi rekrutterer. Slotterøy Johnsen viser til at 35% som rekrutteres gjennom Frivillig.no ikke har vært frivillig før, og at 25% har foreldre som er født utenfor Norden.
– Digitale portaler som Frivillig.no åpner dører for folk som ikke har det rette nettverket til å bli spurt og åpner for mangfold, sier Slotterøy Johnsen.

Fra flyktning til frivillig ildsjel i Mandal
Ziad Altaha fra Syria møtte i dag statsministeren sammen med Frivillighet Norge. Han har vært i Norge i snart 3 år.
– Gjennom engasjement i en rekke frivillige organisasjoner har jeg fått masse erfaring, gode språkkunnskaper, et bredt nettverk og troen på meg selv, sier Ziad på stødig og godt norsk. Han peker på hvor viktig det er å føle seg nyttig og bli satt pris på mens man venter på å få opphold.
– Jeg hadde mye tid mens jeg ventet på opphold og arbeidstillatelse, og ville bruke tiden min på å gjøre en forskjell, dessuten var det fint å holde seg busy så jeg ikke hadde tid til å tenke så mye på fortiden og alt jeg har forlatt.

Link til rapporten hos ISF: https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/ildsjelene-dominerer-fortsatt-norsk-frivillighet.html

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Frivillige Zaid Altaha møtte Erna Solberg sammen med Frivillighet Norge på Arendalsuka. Statsministeren var imponert over hans mange frivillige engasjement.
Frivillige Zaid Altaha møtte Erna Solberg sammen med Frivillighet Norge på Arendalsuka. Statsministeren var imponert over hans mange frivillige engasjement.
Last ned bilde
Debatt om frivillighet og forskningstall i regi av Institutt for Samfunnsforskning og Frivillighet Norge. Fra venstre: Petter Noddeland (Generalsekretær, Norges døveforbund), 
Stian Slotterøy Johnsen (Generalsekretær, Frivillighet Norge), 
Frida Blomgren, (Statssekretær, Kulturdepartementet), 
Henriette Westhrin (Generalsekretær, Norsk Folkehjelp), 
Oddvar Johan Jensen ( 2. visepresident, Norges Idrettsforbund)
Debatt om frivillighet og forskningstall i regi av Institutt for Samfunnsforskning og Frivillighet Norge. Fra venstre: Petter Noddeland (Generalsekretær, Norges døveforbund), Stian Slotterøy Johnsen (Generalsekretær, Frivillighet Norge), Frida Blomgren, (Statssekretær, Kulturdepartementet), Henriette Westhrin (Generalsekretær, Norsk Folkehjelp), Oddvar Johan Jensen ( 2. visepresident, Norges Idrettsforbund)
Last ned bilde
Zahid Altaha
Zahid Altaha
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillig.no

Frivillig.no
Frivillig.no
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

21567666https://frivillig.no

Mange venter bare på å bli spurt
Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Kort fortalt gjør vi det enklere for organisasjoner å rekruttere nye frivillige, og enklere for folk å finne noe å engasjere seg i. Over 2000 organisasjoner er registrert og får inn tilsammen i snitt 45 nye meldinger om dagen fra folk som vil bli frivillige.

Alle kjenner ikke alle
Å være frivillig betyr å bidra, å lære og å være en del av et fellesskap. Slike fellesskap er samfunnets vaksine mot ensomhet. Frivillighet Norge bruker Frivillig.no som et verktøy for å øke deltakelsen i frivilligheten, gjennom det inkluderingen i samfunnet og bekjempe ensomhet.

Frivillig.no er gratis og kan brukes av organisasjoner, lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler.

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Følg pressemeldinger fra Frivillig.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillig.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillig.no

Populært nyttårsforsett med mening: dobbelt så mange melder seg frivillig i januar enn resten av året!3.1.2022 10:59:06 CET | Pressemelding

De første ukene i januar er det minst dobbelt så mange som melder seg som frivillig til en organisasjon enn ellers i året. Dette viser statistikk fra rekrutteringssiden Frivillig.no over de siste 5 årene er helt tydelig. Og selv de siste årene der rekrutteringen har vært betydelig redusert på grunn av pandemien, så er januar fortsatt en høytid for å kjenne på lysten til å bli med i frivilligheten.

Finalister til den nasjonale prisen Årets Nykommer i Frivilligheten10.11.2021 16:06:35 CET | Pressemelding

For sjette år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Prisen deles ut i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet, for å sette pris på det engasjementet og den frivillige innsatsen som nye frivillige har lagt ned, og for å vise at det ikke er så vanskelig å begynne å gjøre noe for andre.

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt.4.2.2020 10:31:10 CET | Pressemelding

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg». Her finner de at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige. Men på nettsiden Frivillig.no, hvor 2500 organisasjoner, lag og foreninger har lagt ut oppdrag for frivillige, er det dobbelt så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg. Så hvorfor er ikke andelen som er med i organisasjonene høyere?

Finalister til Årets Nykommer i Frivilligheten - nasjonal frivillighetspris13.11.2019 06:00:00 CET | Pressemelding

For fjerde år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å gjøre noe for andre. Prisen til Årets nykommer i frivilligheten deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo 5. Desember