Eyr

Skal bli Europas ledende tilbyder av digitale helsetjenester.

Del
«Hvorfor har man ikke like enkelt tilgang på helsetjenester som man har på banktjenester?» Dette spørsmålet representerte på mange måter startskuddet til Eyr. Nå tilbyr selskapet legekonsultasjoner over video gjennom en app, og sikter på å bli Europas ledende tilbyder av digitale helsetjenester.
Eyr ble utviklet for å gjøre det lettere å komme i kontakt med legen, det innebar å gjøre gode digitale helsetjenester lettere tilgjengelig, på en trygg og sikker måte.
Eyr ble utviklet for å gjøre det lettere å komme i kontakt med legen, det innebar å gjøre gode digitale helsetjenester lettere tilgjengelig, på en trygg og sikker måte.
Rambøll har brukt Eyr som suksesshistorie i sin rapport "IT i praksis og vi deler her det de har skrevet om Eyr. Hele rapporten til Rambøll kan du laste ned her. 

SUKSESSHISTORIE - EYR

Den digitale legekunsten

«Hvorfor har man ikke like enkelt tilgang på helsetjenester som man har på banktjenester?» Dette spørsmålet representerte på mange måter startskuddet til Eyr. Nå tilbyr selskapet legekonsultasjoner over video gjennom en app og sikter på å bli Europas ledende tilbyder av digitale helsetjenester. Ønsket er ikke å erstatte fastlegene i Norge, men å være et supplement til fastlegeordningen slik at de får mer tid til god pasientbehandling. Økt press på offentlige budsjetter og omstillingene norsk økonomi står overfor øker behovet for en helsetjeneste av høy kvalitet, som også er effektiv.

Fra finanssektoren til helsesektoren                                                                    

Eyr ble utviklet for å gjøre det lettere å komme i kontakt med legen, det innebar å gjøre gode digitale helsetjenester lettere tilgjengelig, på en trygg og sikker måte. Det ble satt i gang et arbeid med å utvikle en digital løsning som ville gjøre det mulig å snakke med leger over videosamtale. En av grunnleggerne i bak Eyr har tidligere erfaring fra finanssektoren hvor sikre og digitale løsninger for håndtering av store verdibeløp var utviklet og tatt i bruk. Dette brakte med seg spørsmålet om hvorfor ikke helsesektoren hadde utviklet lignende løsninger som kunne håndtere sensitiv informasjon. Myndighetene har ytret behovet for digitale helsetjenester for å gi legene mer tid til pasientbehandling. Eyr ønsket derfor å utvikle en tjeneste som ville løse disse problemstillingene.

 

Legekonsultasjon over videosamtale

Eyr tilbyr brukerne sine mulighet til å få hjelp hvor og når som helst, og beskriver seg selv som en slags «legevakt light». Pasientene kan velge mellom to typer konsultasjoner; drop-in eller timebestilling. Pasienten logger seg inn med BankID, oppretter en konto, velger type konsultasjon, og legger deretter inn informasjon om problemet og betalingsinformasjon.Velger pasienten drop-in vil legen ringe opp pasienten gjennom appen på mobilen innen kort tid. Ved timebestilling ringer legen på det avtalte tidspunktet. Konsultasjonene er begrenset i den forstand at ikke alle medisinske konsultasjoner egner seg over video. Ved behov for fysiske undersøkelser, noe som representerer ca 5% av møtene, blir pasienten henvist til fastlege eller legevakt.

 

Videre har Eyr etablert samarbeid med en rekke forsikringsselskaper og apotek. Reseptene pasientene mottar gjennom Eyr kan hentes i alle landets apotek. Eyr har også et større samarbeidsprosjekt gående med Apotek 1 hvor pasientene nå har mulighet til å få satt vaksiner av opplært helsepersonell i utvalgte apotek.

 

Mer tid til pasientene

Visjonen til Eyr er å forstå både pasientene og legene. Eyr mener de tilbyr en tjeneste som dekker både pasientenes- og legenes behov for tidsbesparelser og effektivisering. I følge Eyr er tilbakemeldinger fra brukerne positive og det er først og fremst brukervennligheten som trekkes fram, og at de kan snakke med lege hvor og når det passer dem. Legene på sin side vektlegger at Eyr konsultasjoner er effektive og gir dem mer tid med pasientene. Digitale konsultasjoner er mer rett på sak og legene kan ta flere konsultasjoner på Eyr enn de klarer ved fysiske besøk, selv for samme type henvendelser. Eyr påpeker at det ofte etterspørres flere leger i Norge, men fremhever at det er minst like viktig å sørge for at de legene vi har blir gitt gode digitale verktøy som gjør at de kan bruke mer tid på å behandle pasienter og mindre tid på administrasjon. Legene på Eyr tar unna enklere konsultasjoner, og frigir ressurser til de pasientene som trenger dem mest.

Forholdene lå til rette

På spørsmål om hvilke hindringer selskapet har måtte overkomme ved oppstart fremhever Eyr at forholdene allerede var godt tilrettelagt for utvikling av en slik digital løsning. Norge har over tid etablert en solid norm for informasjonssikkerhet. Eyr påpeker at et av deres suksesskriterier har vært at det regulatoriske i stor grad har lagt forholdene til rette for utviklingen av sin app, og at tydelige retningslinjer for sikkerhet og personvern har hjulpet dem.

Fordi det regulatoriske var på plass og løsninger som BankID, muligheter for krypterte overføringer av data og videoteknologi allerede eksisterte, lå forholdene til rette for å utvikle en digital løsning som ville være sikker for pasientene å bruke. Dette illustrerer viktigheten av å utnytte og se muligheter i arbeid og løsninger som allerede er utviklet i markedet. Ved å se til løsninger som var utviklet i en annen sektor, oppdaget Eyr et mulighetsvindu i markedet for helsetjenester og støttet seg på den eksisterende teknologien.

 

Langsiktig tenkning

Et viktig prinsipp og konkurransefortrinn for Eyr har vært å tenke langsiktig gjennom hele prosessen. Både med tanke på investering i teknologi og sikkerhet, samarbeidspartnere og personvern. En rekke like tjenester har dukket opp underveis, men har ikke klart å stå løpet ut. Karl Martin Lind, en av gründerne i Eyr, sier det slik: «Det er ikke ideen som er unik, men gjennomføringen». Eyr har fokusert mye på opplæring av legene i bruk av tjenesten. Det er en kontinuerlig «feedback-loop» fra både pasienter og leger som legger grunnlaget for vår utvikling.

Veien videre

Det neste steget Eyr vurderer i Norge er å tilby plattformen til fastleger. Gjennom en slik løsning vil fastlegene selv kunne stå for de fysiske undersøkelsene dersom det er nødvendig. Målet er putte gode helsetjenester til en fornuftig pris i hendene på flest mulig mennesker. Videre vil Eyr åpne opp for at nye sensorer for medisinsk måling kan kobles opp til løsningen. Pasienten vil kunne måle blodtrykk, puls og blodsukker hjemme og trygt dele det direkte med legene. Dette øker mulighetene for hvilke typer pasientgrupper leger kan behandle over Eyr.

Eyr har vist en helhetlig tankegang i utviklingen av en fremtidig helseplattform gjennom å integrere næringslivet, myndighetene og brukerne i prosessen. Dette muliggjør utviklingen og produksjonen av helsetjenester tilpasset pasientenes behov i dag og i fremtiden.

Læringspunkter 

  • Utnytte eksisterende løsninger i markedet.
  • Tenke langsiktig.
  • Involvere samarbeidsaktører i form av myndigheter, brukere og næringsliv.
  • Utforme tjenester for brukerne og forstå behovene deres, her gjelder dette både pasienter og leger.

Bilder

Eyr ble utviklet for å gjøre det lettere å komme i kontakt med legen, det innebar å gjøre gode digitale helsetjenester lettere tilgjengelig, på en trygg og sikker måte.
Eyr ble utviklet for å gjøre det lettere å komme i kontakt med legen, det innebar å gjøre gode digitale helsetjenester lettere tilgjengelig, på en trygg og sikker måte.
Last ned bilde

Lenker

Om Eyr

Eyr
Eyr
Kongens 12
0153 Oslo

+47 98 21 83 15https://www.eyr.md

Legene på mobil

Snakk med legen når og hvor det passer deg. Med Eyr tar du legetimen på mobil - raskt, enkelt og sikkert. 
Tidsklemma er noe de fleste kjenner på av og til. Gjennom vår videoløsning kan du snakke med en lege når og hvor det måtte passe deg. Enten det er hjemme i sofaen, i senga, på kontoret, hytta eller i utlandet. Alle våre leger er erfarne allmennleger som jobber som fastleger eller legevaktsleger i Norge. 
Over 1 million nordmenn har oss gratis gjennom sin forsikring - er du en av dem?