Redningsselskapet

17 % flere drukningsulykker i 2022

Del
Totalt mistet 88 personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.
Redningsskøyta «Stormbull» deltok i søket etter hummerfiskeren i 60-årene som druknet utenfor Langesund i oktober.
Redningsskøyta «Stormbull» deltok i søket etter hummerfiskeren i 60-årene som druknet utenfor Langesund i oktober.

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Mange desember-ulykker

I desember mistet åtte personer livet i drukningsulykker, noe som er det høyeste antallet på 25 år. Fire av de åtte ulykkene skjedde etter fall fra land i sjø eller elv, mens to personer omkom etter at en snøscooter gikk gjennom isen på et vann. Det var også en ulykke fra fritidsbåt, og en person omkom etter at traktoren han satt i kjørte ut i sjøen. Sju av de åtte omkomne var menn.

– Desember er vanligvis en måned med få drukningsulykker, så dette er høyeste tallet for denne måneden siden midten av 1990-tallet, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Redningsselskapet minner om at 60 prosent av drukningsulykkene skjer utenom sommermånedene.

– Faller du i vannet på vinteren og store deler av året ellers, får kroppen kuldesjokk. Hvis du får panikk og puster inn vann, er sjansen for å drukne stor, sier Krangnes. 

Fritidsbåt: Åtte av ti over 40 år

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 % sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

Det var drukning fra fritidsbåt i alle landets fylker i 2022. Vestland hadde åtte ulykker med fritidsbåt, mens fem personer omkom i Viken.

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Fem menn druknet fra yrkesfartøy i 2022, mot to året før. Alle ulykkene skjedde i Nord-Norge. 

Fall fra land- og badeulykker

32 personer omkom etter fall fra land i 2022, noe som er en økning på 33 % fra året før. Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur. To barn under sju år druknet i fall fra land-ulykker.

Ni menn og en kvinne druknet i forbindelse med bading i fjor. Det er like mange som året før. Vanligvis er barn, ungdom og eldre mest i risikosonen for badeulykker, men i fjor var seks av ti personer i aldersgruppen 26 – 60 år. Ingen barn under 15 år omkom.

Det var også tre drukningsulykker under dykking, tre etter at kjøretøy havnet i vann, to etter fall gjennom is og en ulykke med et lite barn der hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Overrepresentert: Mann 60 +

42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før. Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den sammen. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

Åtte nordmenn druknet utenlands

I 2022 registrerte Redningsselskapet også drukningsulykker med norske statsborgere som druknet i forbindelse med ferie eller annet opphold utenlands.

Seks norske statsborgere druknet under bading i utlandet i 2022. Fire av ulykkene fant sted på Gran Canaria – alle med nordmenn over 60 år. Det var også to drukningsulykker fra fritidsbåt, begge på vestkysten av Sverige.

– Jo mer vi vet om hvor og hvordan drukningsulykkene skjer i Norge og med nordmenn i utlandet, jo bedre forebyggende tiltak kan utformes, sier Krangnes.

Totalt druknet altså 96 personer i 2022, fordelt på 88 ulykker i Norge og åtte i utlandet. 

Fylkesfordeling

  • Vestland: 16 personer
  • Viken: 12 personer
  • Vestfold og Telemark, Agder, Trøndelag: 8 personer
  • Nordland, Troms og Finnmark: 7 personer
  • Møre og Romsdal, Innlandet: 6 personer
  • Rogaland: 5 personer
  • Oslo: 4 personer
  • Svalbard: 1 person

Se detaljert drukningsstatistikk for hele 2022, desember og nordmenn i utlandet på rs.no/drukning

Norges første drukningskonferanse

Redningsselskapet er til stede på Drukningskonferansen 2023, som arrangeres på RS Noatun i Horten onsdag og torsdag denne uka. Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging i Norge, er arrangør. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpner konferansen, som skal være en møteplass for organisasjoner, akademia, myndigheter, næringsliv og andre som er engasjert i å forebygge drukning. Les mer på flyte.no/drukningskonferansen og i presseinvitasjonen

  • Statistikken endres om det framkommer nye opplysninger i enkelthendelser.
  • Dødsulykker med fritidsbåt, der dødsårsaken ikke er drukning, er ikke en del av denne statistikken. Sjøfartsdirektoratet har statstikk over alle dødsulykker med fritidsbåt. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Redningsskøyta «Stormbull» deltok i søket etter hummerfiskeren i 60-årene som druknet utenfor Langesund i oktober.
Redningsskøyta «Stormbull» deltok i søket etter hummerfiskeren i 60-årene som druknet utenfor Langesund i oktober.
Last ned bilde
Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet
Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet
Last ned bilde
Redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» deltok i et søk i forbindelse med seilbåtulykke utenfor Hvaler i juli, der to personer druknet.
Redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» deltok i et søk i forbindelse med seilbåtulykke utenfor Hvaler i juli, der to personer druknet.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute. 

Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom