Den norske kirke

Klimaendringene truer kirkene våre

Del
Rapporten fra Kirkekontroll 2017 peker på hvordan klimaendringene, særlig i form av mer nedbør, påvirker kirkebyggene. 249 kirker ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for jord- og flomskred.
Illustrasjonsfoto: Reparasjon av Vinje kirke i Vinje sokn i Orkdal prosti. (Foto: Ralf Hartel ©)
Illustrasjonsfoto: Reparasjon av Vinje kirke i Vinje sokn i Orkdal prosti. (Foto: Ralf Hartel ©)

Fremskrivinger av råtefare og jord- og flomskredfare avdekker et stort behov for intensivert vedlikeholdsinnsats. Både tre- og murkirker får utfordringer ved økt fuktbelastning over tid. Problemene omfatter blant annet råtefare på materiale, mugg/sopp-skader, saltutslag og sprekkdannelser.

Rapporten fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, omfatter 1628 av de 1633 kirkene som tilhører Den norske kirke. Av disse ligger i dag 477 (29,3 prosent) i en sone med høy råtefare. Ifølge beregninger fra Meteorologisk institutt vil tallet komme opp i 824 (50,6 prosent) i perioden 2031-2060.  Tilstandsrapporten avdekker at nesten halvparten av kirkene (752) allerede har problemer med fukt/råte i vinduskarmer/-sprosser.

– Råte som får utvikle seg i fred, kan føre til svært store reparasjonskostnader når den først oppdages. Mange steder vil det derfor oppstår et behov for økt vedlikehold og hyppigere ettersyn for å avdekke begynnende råte i en tidlig fase. Særlig der råterisikoen ser ut til å øke dramatisk, er det viktig at både kirke og kommune er oppmerksomme, sier avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har KA etablert et fagmiljø for kirkebyggforvaltning. Kirkekontroll 2017 er en tilstandsundersøkelse utført av KA på ved hjelp av data innrapportert fra samtlige lokale kirkebyggforvaltere. Kirkekontrollene har blitt gjennomført hvert fjerde år i regi av KA siden 2005. 

Nesten 60 prosent (961 kirker) av de 1633 godkjente kirkebyggene i Den norske kirke er omfattet av et antikvarisk vern gjennom kulturminneloven eller statlig regelverk. De resterende 672 kirkene er uten den samme formelle vernestatusen.

Alle kirker som er bygd før 1650 er automatisk fredet gjennom kulturminnelovens bestemmelser. Dette omfattet 206 kirker, herunder 28 stavkirker. I tillegg er 5 nyere kirker fredet gjennom enkeltvedtak av Riksantikvaren.
 
Det er oppført 54 nye kirker de siste 20 årene. De fleste nye kirkene ligger på Sør-Vestlandet, men det er kommet minst én ny kirke i 17 av landets 18 fylker i denne perioden. Enkelte av disse har blitt oppført som ny kirke etter brann, men flertallet er bygd ut fra nye behov, basert på demografiske endringer. Flere av de nyeste kirkebyggene har fått stor internasjonal oppmerksomhet og vunnet arkitekturpriser. Noen eksempler på disse er Nye Våler kirke, Mortensrud kirke, Knarvik kirke og Nordlyskatedralen i Alta.
 
Slik er fordelingen av kirkebyggene på ulike tidsepoker:
Perioden 1000-1849: 514 kirkebygg
Perioden 1850-1899: 509 kirkebygg
1900 og nyere: 610 kirkebygg
 

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle, tlf. 995 04 440
Kommunikasjonssjef i KA, Trygve W. Jordheim, tlf. 970 71 856.

Bilder

Illustrasjonsfoto: Reparasjon av Vinje kirke i Vinje sokn i Orkdal prosti. (Foto: Ralf Hartel ©)
Illustrasjonsfoto: Reparasjon av Vinje kirke i Vinje sokn i Orkdal prosti. (Foto: Ralf Hartel ©)
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

62,6 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene, statsbudsjettet og gjennom gaver og frivillig innsats.

kirken.no

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye