Norsk elbilforening

Budsjettforhandlingene: Trenger 250 millioner til lading i borettslag

Del
– Regjeringen må sette av penger til borettslag i hele landet, slik at også folk som bor i blokk kan bytte til elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
En stor andel av befolkningen har ikke tilgang til lading i borettslaget der de bor. En nasjonal støtteordning vil få fart på utbyggingen.
En stor andel av befolkningen har ikke tilgang til lading i borettslaget der de bor. En nasjonal støtteordning vil få fart på utbyggingen.

Hver fjerde norske bolig er i en blokk, og beboerne er avhengig av lading i garasjeanlegget, for å kunne bytte til elbil. 2019-budsjettet bør komme med en kraftig satsing på lading i borettslag, og med 250 millioner kan vi få nasjonal drahjelp til etableringen av 50.000 nye ladepunkter.

– Norges elbildrøm blir vanskelig å realisere uten at flere får tilgang til strøm. Prisene for etablering av ladepunkter vil variere med hvor du bor, men 5000 kr per ladepunkt, være et godt bidrag for å stimulere en hurtigere utbygging, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nasjonal oppgave

I dag finnes det ingen nasjonal støtteordning for å gjøre bygg ladeklare, det vil si å få på plass av kabler og opplegg til ladebokser i fellesgarasjer. Bare noen få kommuner har fått på plass egne støtteordninger.

Kommunene kan ikke løse dette store framtidsprosjektet på egen hånd. Behovet er landsdekkende, og kostnadene er større enn hva hardt pressede kommunebudsjetter kan håndtere på egen hånd. En nasjonal tilskuddsordning vil virke utløsende, og sette fart i utbyggingen. Tilskudd vil gjøre det mulig for borettslag å investere i lading, sier Bu.

Oslo kommune er en av kommunene som har gått foran. I 2017 brukte kommunen 13 millioner på støtte til borettslagene, og interessen for tilskuddet har vært enorm. Ordningen videreføres med støtte til 8000 nye ladepunkter i borettslag i 2018. 

Det vil være svært krevende for kommuner med lite økonomisk handlingsrom å etablere tilsvarende ordninger som Oslo. Dette må og bør være et nasjonalt anliggende, sier Christina Bu, med en klar anbefaling til regjeringsmedlemmene som skal legge føringer for neste års statsbudsjett under budsjettkonferansen i Hurdal.  

 Mye å vinne på utbygging i byene

Bare i Oslo er det cirka 100.000 bensin- og dieselbiler innenfor Ring 3, som påvirker klima og miljøet negativt. Svært mange har ingen mulighet til å bytte til elbil, selv om folk gjerne vil følge regjeringens oppfordring om å velge miljøvennlig. Forholdene ligger ikke til rette for det.

Folk er rådville. Vi snakker med fortvilte elbilister fra hele landet som trenger hjelp og veiledning. Det er snakk om store investeringer som kan være vanskelig å bære, og de færreste vet hvordan man skal organisere og finansiere utbygging av tilstrekkelig strømtilgang i parkeringsanlegget, sier Bu.

Norsk elbilforenings årlige befolkningsundersøkelse «Elbilbarometeret», viser at rekkevidde og tilgang til lading er den desidert viktigste barrieren for å skaffe seg elbil. Bare 18 prosent oppgir at det finnes ladestasjoner i deres borettslag. Problemet med hjemmelading er størst for de som bor i tettbygde strøk.

 Hurtiglading i hele landet

Norsk elbilforening har beregnet et behov for 1000 nye hurtigladere i året. Foreløpig går utbyggingen for sakte, og i 2017 ble det ikke bygget mer enn drøyt 400 hurtigladere. Køene vokser i sentrale strøk, og etterslepet er i ferd med å bli kritisk. Samtidig er det fortsatt for få ladestasjoner i distriktene. I Finnmark er det per dags dato ingen hurtigladere, og bare i dette fylket alene er det et akutt behov for å bygge og drifte minst 25 nye hurtigladestasjoner.

I dag må de som har tatt sjansen på å kjøpe elbil som må ta belastningen av manglede lademuligheter. Kommersielle aktører kommer ikke til å løse alle utfordringer. De vil typisk bygge ut i etterkant av at elbilene er på plass, og derfor er det regjeringens jobb nå, å forstå hvordan veitrafikken vil se ut om et par år. 2019 må være det året hvor de store satsingene kommer på plass, sier Bu.

Helelektrisk om bare syv år  

Stortinget har bedt regjeringen levere konkrete tiltak og en plan for hvordan samfunnet skal være ajour med økningen i antall elbiler, og i rute for at hele nybilsalget skal være elektrisk i 2025. Nasjonal transportplan handlet mest om asfalt og lite om strøm, og vi mangler fortsatt en nasjonal plan for storskala lading.

Regjeringen har ikke bidratt med konkrete tiltak og en tidsplan som får fart på sakene.  Stortinget vedtok at planen skulle komme med 2018-budsjettet, men regjeringen fulgte ikke opp. Nå haster det,og regjeringen må forholde seg til det store antallet elbiler som kommer på veien i år og til neste år. De må finansiere opp en konkret tiltakspakke for hvordan vi skal sikre forutsigbar og enkelt bruk elbil, for alle som bor i dette landet, sier Christina Bu.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En stor andel av befolkningen har ikke tilgang til lading i borettslaget der de bor. En nasjonal støtteordning vil få fart på utbyggingen.
En stor andel av befolkningen har ikke tilgang til lading i borettslaget der de bor. En nasjonal støtteordning vil få fart på utbyggingen.
Last ned bilde

Om Norsk elbilforening

Norsk elbilforening
Norsk elbilforening
Møllergata 16
0179 Oslo

90 70 45 45 (kl. 9-15)https://elbil.no

Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister.

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon med formål å fremme elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Følg pressemeldinger fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye