AbbVie

AbbVie – kåret til Norges beste arbeidsplass

Del
Det biofarmasøytiske selskapet AbbVie er for tiende år på rad kåret til en av Norges beste arbeidsplasser. AbbVie har gjort det særlig godt i denne kåringen de fem siste årene med førsteplass i 2014, 2017 og i 2018 samt andreplass i 2015 og 2016, i Great Place to Work-kåringens klasse for mellomstore bedrifter (50 – 199 medarbeidere).
- Vi er stolte av å ha utviklet en firmakultur der det er høy grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte, at ansatte trives med arbeidet og sine kolleger, og er stolte av arbeidsplassen sin, sier en godt fornøyd daglig leder Lena Nymo Helli i AbbVie i Norge.
- Vi er stolte av å ha utviklet en firmakultur der det er høy grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte, at ansatte trives med arbeidet og sine kolleger, og er stolte av arbeidsplassen sin, sier en godt fornøyd daglig leder Lena Nymo Helli i AbbVie i Norge.

-Vi har et genuint ønske om å utgjøre en forskjell, og må derfor gå foran og skape verdi, for pasientene, for samfunnet og for AbbVie. Dette er et løfte som skal virke som et kompass i alt vi gjør.

Derfor sier vi at det å arbeide her er mye mer enn en "jobb ". Å være en del av AbbVie skal bety noe for den enkelte fordi det vi driver med har en direkte virkning på folks liv. Hver dag forbedrer vårt arbeid helsen og livkvaliteten til mennesker som lider av kroniske og alvorlige sykdommer.

"Mer enn en jobb" betyr å være forpliktet til at alt vi gjør, skal gjøres med engasjement og lidenskap. Derfor jobber vi mye med å utvikle våre ansatte. Vi vil at selskapet skal være ikke bare et flott sted å jobbe, men også  et sted for kontinerlig utvikling, faglig og personlig, sier daglig leder for AbbVie i Norge, Lena Nymo Helli.

AbbVie er et globalt, biofarmasøytisk selskap, som jobber målrettet med forskning og utvikling av innovative og avanserte legemidler til behandling av noen av verdens mest komplekse og alvorlige lidelser. Ved hjelp av dedikerte ansatte, en sterk samlet kompetanse og unike tilnærminger til innovasjon, er selskapets mål å utvikle vesentlig bedre behandlingsmetoder innenfor fire hovedområder: immunologi, onkologi, virologi og nevrovitenskap. AbbVie har ansatte i mer enn 75 land, som hver eneste dag jobber for å utvikle bedre helseløsninger for pasienter over hele verden.

-Vi ønsker å tiltrekke oss, utvikle og beholde flinke folk, og vi jobber derfor hver dag med å utvikle et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur. Lederutvikling, god lederopplæring, gjerne med en mentorordting, sikrer gode ledere som igjen gir et bedre arbeidsmiljø. Dessuten forsøker vi å legge godt til rette for at alle som jobber hos oss skal ha en fleksibel hverdag uten kjernetid på kontoret. De kan komme og gå som de vil og gjøre jobben når og hvor det måtte passe.

AbbVie har de siste ti årene jobbet hardt for å gjøre selskapet og selskapets norske hovedkontor på Fornebu i Bærum til et vesentlig bedre sted å jobbe. Sentralt i dette arbeidet er at selskapets ansatte har en høy grad av innflytelse over egen arbeidssituasjon, hvordan de organiserer eget arbeid og balansen mellom arbeid og fritid.

-Etter å ha vært kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i ti år på rad, med førsteplass i 2014, 2017 og i år samt andreplasser i 2015 og 2016, viser vi at vi holder oss stabilt blant  toppene på lista over Norges Beste steder å jobbe. Vi er stolte av å ha utviklet en firmakultur der det er høy grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte, at ansatte trives med arbeidet og sine kolleger, og er stolte av arbeidsplassen sin, sier en godt fornøyd daglig leder.

Den  internasjonale forskningsinstitusjonen Great Place to Work Institute (GPTW) har kåret  AbbVie til ett av Norges beste steder å jobbe på grunnlag av en større analyse som omfatter både en kulturanalyse av selskapet og en spørreundersøkelse blant alle ansatte. Tillit til ledelsen, stolthet i jobben og opplevd fellesskapsfølelse er blant faktorene som blir fanget opp. Rundt 200 virksomheter med til sammen omtrent 30 000 medarbeidere er med i kåringen der AbbVie for andre år på rad «tar gull».

Kontakter

Bilder

- Vi er stolte av å ha utviklet en firmakultur der det er høy grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte, at ansatte trives med arbeidet og sine kolleger, og er stolte av arbeidsplassen sin, sier en godt fornøyd daglig leder Lena Nymo Helli i AbbVie i Norge.
- Vi er stolte av å ha utviklet en firmakultur der det er høy grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte, at ansatte trives med arbeidet og sine kolleger, og er stolte av arbeidsplassen sin, sier en godt fornøyd daglig leder Lena Nymo Helli i AbbVie i Norge.
Last ned bilde

Om AbbVie

AbbVie
AbbVie
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

+47 67 81 80 00http://www.abbvie.no

Om AbbVie
AbbVie er et globalt, biofarmasøytisk selskap, som jobber målrettet med forskning og utvikling av innovative og avanserte legemidler til behandling av noen av verdens mest komplekse og alvorlige lidelser. Ved hjelp av dedikerte ansatte, en sterk samlet kompetanse og unike tilnærminger til innovasjon, har vi som mål å utvikle vesentlig bedre behandlingsmetoder innenfor fire hovedområder: immunologi, onkologi, virologi og nevrovitenskap. AbbVie har ansatte i mer enn 75 land, som hver eneste dag jobber for å utvikle bedre helseløsninger for pasienter over hele verden.

About AbbVie
AbbVie is a global, research and development-based biopharmaceutical company committed to developing innovative advanced therapies for some of the world’s most complex and critical conditions. The company’s mission is to use its expertise, dedicated people and unique approach to innovation to markedly improve treatments across four primary therapeutic areas: immunology, oncology, virology and neuroscience. In more than 75 countries, AbbVie employees are working every day to advance health solutions for people around the world. For more information about AbbVie, please visit us at www.abbvie.com. Follow @abbvie on Twitter, Facebook or LinkedIn.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye