Mattilsynet

Kampen mot MRSA i landbruket nytter

Del
Mattilsynet tok i 2017 ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA vi har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. - Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket har fått en liten seier i 2017, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

-Dersom MRSA klarer å etablere seg fast i landbruket vil det koste helsesektoren store summer i smittettiltak årlig. MRSA smitter mellom griser og mennesker, og dersom bakterien finner veien inn til sykehus og pleieinstitusjoner kan det få alvorlige følger for pasientene, sier Baalsrud.

Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater.

3 nye typer MRSA ble oppdaget

-Det gledelige her er at vi ikke fant den MRSA-typen vi har kjempet mot i flere år nå. Men derimot ser vi at vi har funnet 3 andre varianter av MRSA hos gris, kjent fra andre deler av samfunnet. Det er ikke sikkert at de er like skadelige, derfor trenger vi mer forskning. Varianter av MRSA som vi ser har evne til å etablere seg og spre seg mellom mennesker og dyr vil vi bekjempe, sier Baalsrud.

Tidlig oppdagelse er viktig

-Jo tidligere vi kan oppdage en smittet besetning, desto mindre blir konsekvensen og kostnadene for samfunnet. Svinenæringa har en struktur som er preget av tett kontakt og mye flytting av dyr, derfor kan et tilfelle av MRSA spre seg raskt over hele landet. Det er grunnen til at vi hvert eneste år bruker mye tid og ressurser på å overvåke tilstanden i norske svinebesetninger, sier Baalsrud.

-Kort oppsummert så er vi veldig godt fornøyd med hva fjorårets tall viser. Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater, sier Baalsrud.

Nøkkeltall for 2017:

Antall gårder testet: 826, hvorav:

Avlsbesetninger: 85
Purkeringer (sentrale oppdrettere som sender gris til mange gårder): 12 
Smågrisbesetninger: 729 
Antall positive besetninger: 3
Antall funn av husdyrassosiert MRSA: 0

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye