Mattilsynet

Mattilsynet øker kontrollen med lakseeksporten til Kina

Del
Mattilsynet mistenker et eksportfirma og et lakseslakteri for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina. Det er et brudd på lakseprotokollen med Kina. – Vi har anmeldt virksomhetene til politiet og suspendert dem fra eksport til Kina. I tillegg øker vi kontrollen av eksporten av fersk laks til Kina for å sikre oss at aktørene følger kravene i lakseprotokollen.

Det sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Kina og Norge undertegnet i fjor en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå. Ansvaret for å oppfylle fiskehelsekravet har lakseprodusentene og eksportørene.

Kravet om PD- og ILA-fri laks er et fiskehelsekrav og har ingenting med mattrygghet å gjøre. Laks med PD-virus er trygg å spise.

- Likefult må sjømataktørene respektere kravene og følge dem, sier Gjein.

Det er eksportfirmaet Ocean Quality AS og lakseslakteriet Bremnes Seashore AS Mattilsynet mistenker for å ha eksportert laks fra anlegg med PD.

- På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken. Virksomhetene er inntil videre suspendert for lakseeksport til Kina, sier Gjein.

På bakgrunn av anmeldelsen og de kinesiske inspeksjonene neste måned, øker Mattilsynet kontrollen med eksportpartier med fersk laks til Kina. Konkret må eksportører dokumentere bedre hvilke oppdrettsanlegg laksen kommer fra. I tillegg vil Mattilsynet kontrollere flere vareparti. 

- Vi må sikre oss at eksportsystemet fungerer, at eksportaktørene er sitt ansvar bevisst og følger kravene i lakseprotokollen, sier Gjein.

Kinesiske myndigheter er orientert om anmeldelsen og tiltakene med økt kontroll. Mattilsynet har tett dialog med dem via ambassaden og fortsetter planleggingen av inspeksjonen neste måned.

- Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges, avslutter Gjein.

Kontakter

For spørsmål om eksport av laks til Kina og inspeksjonene: Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10


For spørsmål om anmeldelsen: Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal, Tel: 976 70 340

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye